ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թողնել կարծիք Թեմա Հեղինակ Պատասխաններ Բացվել է
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 26-05-2016 16:45:54
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 26-05-2016 15:44:53
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 26-05-2016 15:35:53
Ժողովրդագրության բաժին 0 18-04-2016 12:23:02
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 05-04-2016 10:27:12
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 05-04-2016 10:06:21
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 19-02-2016 15:29:15
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 11-12-2015 17:02:45
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-12-2015 19:06:05
,,Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու կարգը, յուրաքանչուր երեխայի պահելու համար խնամատար ընտանիքին ամսական վճարվող դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար խնամատար ծնողների վարձատրության վճարման կարգն ու չափը, խնամատար ընտանիք երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար հանձնելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին'' ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: (971)
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-12-2015 19:05:12
1  2  3  4  5  6  7  8    >  >>