ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թողնել կարծիք Թեմա Հեղինակ Պատասխաններ Բացվել է
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-12-2015 19:04:18
,,Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի «Որդեգրման կարգը և Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 269-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին'' ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: (995)
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-12-2015 19:03:01
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի «Որդեգրման կարգը և Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 269-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: (690)
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 13-11-2015 11:26:17
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 13-11-2015 11:25:56
«Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու կարգը, յուրաքանչուր երեխայի պահելու համար ծնամատար ընտանքիքն ամսական վճարվող դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար խնամատար ծնողների վարձատրության վճարման կարգն ու չափը, խնամատար ընտանիք երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար հանձնելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: (785)
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 13-11-2015 11:25:27
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 13-11-2015 11:24:56
Կենսաթոշակային ապահովության վարչություն 0 05-11-2015 12:22:35
Սոցիալական աջակցության վարչ. 0 29-09-2015 10:07:08
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-09-2015 16:29:43
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-09-2015 16:28:47
1  2  3  4  5  6  7  8  9    >  >>