ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
  922_նախագիծ.docx  922_ամփոփաթերթ.docx
Հեղինակ Հաղորդագրություն

Պատասխաններ. 111
Գրանցվել է. 19-06-2008
Թեմա: <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
04-04-2017 14:00:22
Նախագիծը սահմանված կարգով ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: