ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
  927_Նախագիծ.docx  927_Ամփոփաթերթ.docx
Հեղինակ Հաղորդագրություն

Պատասխաններ. 111
Գրանցվել է. 19-06-2008
Թեմա: Թեմա` <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
27-04-2017 10:28:44
<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:

Պատասխաններ. 111
Գրանցվել է. 19-06-2008
Թեմա: Թեմա` <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
29-04-2017 15:41:46
Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017թ. ապրիլի 27-ի N 428-Ն որոշմամբ: