ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշման գործողությունը կասեցնելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
  930_Նախագիծ.docx  930_Ամփոփաթերթ.docx
Հեղինակ Հաղորդագրություն

Պատասխաններ. 111
Գրանցվել է. 19-06-2008
Թեմա: <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշման գործողությունը կասեցնելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
03-05-2017 11:23:37
Կարգավորման նպատակը

Հաշմանդամություն ունեցող և տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող՝ տարիքը չլրացած անձի աշխատանքի տեղավորման համար աշխատատեղերի պարտադիր ապահովման նորմատիվի (քվոտա) համակարգի առավել նպատակային և արդյունավետ ներդրման ու գործարկման համար անհրաժեշտ՝ օրենքով սահմանված հիմքերի և մեխանիզմների լիարժեք ապահովման նպատակով քվոտայի պահանջի կասեցում՝ մինչև 2018թ. հուլիսի 1-ը:

Պատասխաններ. 111
Գրանցվել է. 19-06-2008
Թեմա: <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշման գործողությունը կասեցնելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
03-05-2017 11:25:12
Նախագիծը սահմանված կարգով ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: