Home ՀԿ-ների հետ համագործակցություն

ՀԿ-ների հետ համագործակցություն

ՑԱՆԿ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

հ/հ Հաստատության անվանում Հասցե Հաստատության տնօրենի անուն, ազգանուն Հեռախոս
1. «Ընտանիք և համայնք » Ք. Մեծամոր Քնարիկ Գարանֆիլյան 099 63 19 70
 

2.

«ՍՕՍ մանկական գյուղեր»  

 

 

ք․ Երևան, Երզնկյան

 

 

 

 

 

 

 

Սպարտակ Սարգսյան

 

 

 

 

 

 060.53.33.55

 

 

 

 

 

 

 

3. «Հայկական Կարիտաս» Ք. Գյումրի, Հ․ Սարգսյան 1, տուն 3 Գագիկ Տարասյան 093 62 48 05

0312 5 72 01

4. «Լիարժեք կյանք» Ք. Երևան, Բաղյան 2 Սուրեն Մաղաքյան 093 58 58 44
 
5. «Առաքելություն Հայաստան» Ք. Երևան, Նժդեհ 42 Երվանդ Մխիթարյան 096 06 00 11

010 44 47 92

6.      «Գործընկերություն և ուսուցում», ք․ Գորիս, Անկախության 3, Արտաշես Տոռոզյան, 094 20 18 17

7. «Մանկական զարգացման հիմնադրամ», ք․ Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 1, Լուսինե Սիմոնյան, 096 00 41 46

8. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն», ք․ Արմավիր, Երևանյան 40ա, Նարինե Առաքելյան, 094 50 20 39

ՑԱՆԿ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, Երեխաների և տարեցների հիմնախնդիրներով զբաղվող գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների

Կազմակերպության անվանումը Գտնվելու վայրը Մատուցած ծառայությունները այլ
«Աուտիզմի»  ազգային հիմնադրամ ԲՀԿ Ք. Երևան, Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Գյուրջյան փող., 13 շենք

Հեռ.` (091) 422505, վեբկայք` http://www.anf.am

տնօրեն` Լիլիթ Աթաջանյան

Կրթության, հոգեբանական և սոցիալական աջակցություն,  տարիքին բնորոշ մոտեցմամբ  և հատուկ ծրագրերով մասնագիտական  ուսուցում, որոնք ուղղված են աուտիզմ ունեցող անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամների կյանքի որակի բարելավմանը, կիրառական բնույթի գիտելիքների և մասնագիտության ձեռքբերմանը, ինքնուրույն կյանք վարելու կարողությունների զարգացմանը և  հասարակության լիարժեք անդամ դառնալուն:

 

«Լիարժեք կյանք»ՀԿ

 

Լոռու մարզ, Ք. Ստեփանավան,

Գարեգին Նժդեհ 17/23, 1901,
Հեռ. +374 256 23023
+374 60 755255
www.fulllife.am
info@fulllife.am

 

Համակարգչի իմացություն,  լեզվի ուսուցում,  արտթերապիա, մուլտ և ճանաչողական ֆիլմերի դիտում, խաղերի կազմակերպում, դասապատրաստման և հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում գործող խմբակներում, որի նպատակն է ապահովել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների համայնքում ապրելու իրավունքը,  նպաստել կարողությունների հզորացմանը, հմտությունների զարգացմանը, համայնքային կյանքին նրանց լիարժեք մասնակցությանը,  ուսուցանել նրանց կարողություններին համարժեք գիտելիքներ, զարգացնել անկախ և ինքնուրույն կյանք վարելու կարողությունները,   փոխել վերաբերմունքն իրենց  խնդիրների և շրջապատում իրենց ունեցած դերի  նկատմամբ, օգնել նրանց առավելագույնս իրացնել իրենց կարողությունները, հմտությունները և հնարավորությունները:

 

ք. Երևան, Բաղյան 2, Նոր Նորքի 3-րդ զանգված,

հեռ.՝ (060) 755 155, Էլ.-փոստ՝ info@fulllife.am, վեբկայք` www.fulllife.am

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հզորացմանը՝ կրթական, իրավական առողջապահական, սոցիալական, հոգեբանական, տեղեկատվական ծառայությունների, հանրային քաղաքականության բարելավման և քարոզչության միջոցով:

 

 «Փրկություն» ՀԿ Ք. Երևան, Չեխովի 33/1 /մուտքը Մանանդյան փողոցից/

Հեռ.՝ (+374 10) 42-78-50, (+374 93 00-07-57

էլ.-փոստ՝ prkutyun@mail.ru

վեբկայք` www.prkutyun.am

 

·         Մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասների և երիտասարդների ցերեկային խնամքի և սոցիալ-վերականգնողական ծառայություն:

·      Բազմամասնագիտական թիմի՝ հատուկ մանկավարժի, հոգեբանի, էրգոթերապիստի, լոգոպեդի և սոցիալական աշխատողի ծառայություններ և առօրյա զբաղվածությունն ապահովող գործող արվեստի խմբակներ, որոնք նպաստում են մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդների աշխատանքային հմտությունների ձեռք բերմանն ու զարգացմանը:

·         Աջակցություն հաշմանդամ երեխաներին և երիտասարդներին՝ սոցիալական, կրթական և առողջապահական, ինչպես նաև ընտանիքների հիմնախնդիրնեերի լուծմանը՝  քարոզչության, իրավունքների պաշտպանության, խորհրդատվության, բուժծառայությունների տրամադրման և միջնորդավորման միջոցով:

«Հույսի կամուրջ» Ք. Երևան, Կորյունի 19ա
+374 10 56 01 43info@bridgeofhope.amՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան,
Բլբուլյան 4-րդ նրբ. 2
+263 4 56 16
ijevan@bridgeofhope.amՀՀ Տավուշի մարզ, Դիլիջան
Շահումյան 15
+268 2 36 50
dilijan@bridgeofhope.amՀՀ Տավուշի մարզ, Նոյեմբերյան
Զորավար Անդրանիկի 1
+266 2 36 70
noyemberyan@bridgeofhope.amՀՀ Տավուշի մարզ, Բերդ
Հայկ Նահապետի 6ա
+267 2 19 75
berd@bridgeofhope.am
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն.

Մանկավարժահոգեբանական ծառայություններ, սոցիալկական աշխատանք,արտ թերապիա, ֆիզիկական թերապիա, իրազեկում:

«ԱրԲես» Առողջության կենտրոն ք. Երևան, Վ. Փափազյան փող., 32 շենք,

հեռ.՝ (+374 10) 26-21-00

 

Ցերեկային խնամքի և բուժման կենտրոն` հատուկ կարիքներով երեխաների զբաղվածությունը կազմակերպելու նպատակով, ինչը խթան է հանդիսանում նրանց ինտեգրմանը հասարակության մեջ:

 

«Էխո» ՀԿ Երևան, Մաշտոցի պող.,

2 շենք, 40
Հեռ.՝ (010) 50-95-95, (060) 48-94-54
Էլ. Փոստ`     info@ekho.am
Վեբ կայք՝     www.ekho.am

 

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, երիտասարդներին և նրանց ծնողներին, առողջապահական, կրթական, մշակութային, սոցիալական, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված բազում ծրագրերի իրականացում, որոնց շնորհիվ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները կհաղթահարեն հասարակությունից մեկուսացված լինելու զգացողությունը, կինտեգրվեն ռեալ հասարակական կյանքին:

 

«Աստղացոլք» ՀԿ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,

ք. Ճամբարակ, Գետափնյա փողոց, 37

Հեռ.` +374265 23636, +37493 311955

Էլ-փոստ` astghatsolq@gmail.cominfo@astgh.com

Նպաստել երեխաների և երիտասարդների կյանքի որակի բարելավմանը՝ շահերի պաշտպանության, կրթական, սոցիալական, տնտեսական զարգացմանն ուղղված գործունեության միջոցով։

Ներառական կրթահամակարգի խթանում, նախադպրոցական նորարարական մոդելների ստեղծում և գործարկում, նախամասնագիտական և մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում ,

երեխաների ցերեկային խնամքի կազմակերպում, սոցիալականացում, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում
քարոզարշավների կազմակերպում

էկո-համակարգերի, սոցիալական ձեռներեցության, այլընտրանքային տուրիզմի զարգացում, միգրացիայի կանխարգելում, ենթակառուցվածքների զարգացման խթանում

«Հայ Մայրեր» ՀԿ «Երազի տուն» վերականգնողական կենտրոնի հասցե՝ ք․Երևան, Հալաբյան 59

Հեռ՝ +374 93 18 70

Էլ․հասցե՝ info@haymayrer.am

 

Աջակցում է մանկական ուղեղային կաթված ախտորոշում ունեցող երեխաներին ու նրանց ընտանիքներին։

Կազմակերպության հիմնական գործառույթներն են՝ հանգանակություններ հավաքել մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների ու նրանց ծնողների կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված ծրագրերի համար,  ապահովել երեխաներին անհրաժեշտ վերականգնողական թերապիաներով, հատուկ օրթոպեդիկ կոշիկներով և վերականգնողական հատուկ գույքով, հասարակության ուշադրությունը հրավիրել մանկական ուղեղային կաթված ունեցող մարդկանց, ինչպես նաև առհասարակ հաշմանդամության թեմային, մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաներին ու նրանց ծնողներին ցուցաբերել հոգեբանական աջակցություն, բարձրացնել մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների ընտանիքների իրազեկության մակարդակը, պաշտպանել նրանց շահերը, աջակցել նրանց ընտանիքների համայնքային ինտեգրման հարցում:

«Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշպանության հայկական կենտրոն»  ք. Երևան, Սարմենի 1,

հեռ.՝ (+374 10) 58-78-64, 54-29-36, էլ-փոստ՝ sakhfd@arminco.com, վեբկայք՝ www.sakharovcenter.org

 

Երեխաների պաշպանության ոլորտում իրավաբանական խորհրդատվություն:
Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն ք. Երևան, Նոր Նորքի 1-ին զանգված, Նանսենի 3,

հեռ.՝ (374 10) 63 39 13, (374 77) 08 30 84,

էլ. Փոստ՝ bejanyan@ache.am, վեբկայք՝ www.ache.am

Երեխաների պաշտպանության ոլորտում երեխաների և ընտանիքների իրավունքների, շահերի և հոգեկան առողջության պաշտպանություն
«Աստղիկ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ասոցացիա ՀԿ ք. Երևան, Չարենցի 1,

հեռ.՝ (+374 10) 57-51-85,

Էլ. փոստ՝ levast@netsys.am

 

Դարձնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հասարակության լիարժեք անդամներ, լուծել առողջության վերականգնման, կրթության, ինտեգրացման հետ կապված հարցերը, իրավունքների պաշտպանություն, շրջակա միջավայրի հարմարեցում, ընտանիքների սոցիալական վիճակի բարելավում, ժողովրդավարական արժեքների քարոզչություն
«Սատար» ՀԿ Ք. Երևան Նոր-Արեշ 35փ հասցե 2,

Էլ.  փոստ` satar.hkgmail.com,

Կայքէջ՝ www.satar-hk.am

Հեռ.՝ 094 388-299

«Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ

 

ք. Երևան, Սարյան 20,

հեռ.՝ (374 10) 58-07-33,

կայք՝ www.aicdc.am, էլ.փոստ՝ aicdmail@yahoo.com

 

Անհատականացված ինտենսիվ ծառայություններ, որոնք հիմնված են Կիրառական վարքային վերլուծության (ԿՎՎ) ծրագրի սկզբունքների վրա: Ուսուցանվում են տարրական հմտությունները` օգտագործելով դրական խրախուսանքը, ինչը ենթադրում է մտերմիկվերաբերմունք երեխայի նկատմամբ և մշտական խրախույս ու գովասանք: Այն հմտությունները, որոնք ուսուցանվում են դասարանում, այնուհետև ընդհանրացվում են և ամրապնդվում են բնական միջավայրում, որպեսզի երեխաները կարողանան ինքնուրույն գործել ևավելացնել իրենց պոտենցիալը:
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (374 10) 57 32 36, էլ. փոստ` qocharyan11@mail.ru Պաշտպանել երեխաների և ընտանիքների շահերը տարբեր ոլորտներում:

 

«Զարթոնք-89» ՀԿ

 

Երևան, Սեբաստիա 104,

հեռ.՝ (374 10) 77 31 28,

էլ. փոստ՝ zartonk-89@netsys.am, zartonkptpi@gmail.com, վեբկայք՝ www.zartonk89.am

 

Աջակցել երեխաների, դեռահասների, երիտասարդների կրթությանը, առողջությանը, իրավունքների պաշտպանությանը, նպաստել հանրապետության տարբեր մարզերում խոսքի ազատությանը և բազմակարծությանը, զարգացնել երիտասարդության շրջանում ՏՏ-ի կիրառմամբ լրագրողական հետազոտական, ստեղծագործական ունակությունների բարձրացմանը:
«Զեյթուն» հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն ք. Երևան, Շահսուվարյան 8ա, բն. 68,

հեռ.՝ (+374 10) 23-42-27

 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ինտեգրում, աջակցություն նրանց սոցիալական խնդիրները լուծելու, նրանց ծնողներին աշխատանքի տեղավորելու հարցում:
«HDP» հիմնադրամ Ք. Երևան, Հր. Քոչար 14, բն. 45,

Հեռ. (374 10) 26-17-61,

Ֆաքս (374 10) 27-47-86

Կայք՝ www.hdpf.org , էլ. փոստ. hdpf@mail.ru

Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանութուն և գյուղական hամայնքների զարգացում` նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման միջոցով:
«Լուսաշող» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 56/41,

հեռ.՝ (+374 10) 48-82-58, (+374 10) 55-35-24

 

Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծրագրեր հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար:
«Կամք և կորով» ՀԿ ք. Երևան, Եզնիկ Կողբացի 69, (Իրավաբ.հասցեն Երևան,Կոմիտաս 19, բն.41),

հեռ.՝ (+374 10) 53-85-41, (+374 10) 30-29-70,

Էլ-փոստ՝ markamk@yahoo.com, kamkorov@netsys.am

Վատ լսող երիտասարդների մշակութային զարգացում:
«Հայաստանի երեխաների ասոցացիա» ՀԿ

 

ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (+374 10) 57-33-56, Սոցիալական, առողջապահական և կրթական ծրագրերի իրականացում, Հաշմանդամություն ունեցող  երեխաների իրավական պաշտպանություն: ՀԿ-ն կազմակերպում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վիրահատությունների իրականացումն արտերկրում, ունի վերականգնողական կենտրոն, ուր մատուցվում են անվճար ծառայություններ, կազմակերպու և իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցողերեխաների խնամք տնային պայմաններում:
«Հայաստանի խուլերի միավորում» ՀԿ

 

ք. Երևան, Եզնիկ Կողբացու փող., 69 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան Երևանում),

Հեռ.՝ (+374 10) 53-10-00, 53-10-10, 055-87-77-79

Էլ.փոստ՝ ada.armog@bk.ru, Ֆեյսբուքյան էջ՝ Հայաստանի Խուլերի միավորում. Armenian Deaf Society

Միավորել վատ լսող և դժվարությամբ խոսող մարդկանց, ապահովել նրանց աշխատանքով, աջակցել կրթություն ստանալու գործում
«Հայաստանի կույրերի միավորում» ՀԿ

 

ք.Երևան, Իսահակյան 18,

Հեռ.՝ (+374 10) 54-18-45, (+374 10) 56-05-21, (+374 10) 56-80-91,

Էլ. փոստ՝ armblind2000@yahoo.com

 

Աշխատատեղերի ստեղծում, կույր և վատ տեսնող մարդկանց ստեղծագործական ունակությունների բացահայտում։ ՀԿ-ին կից գործում են 15 ձեռնարկություններ (ներկայումս՝ 512%-ով)։ Կազմակերպության ջանքերի շնորհիվ շահառուների համար կառուցվեցին բնակելի տներ։
«Հայաստանի մանկական ասոցիացիա» ՀԿ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (374 10) 57 78 20, 57 33 56, էլ. փոստ՝ s-varuzhan@rambler.ru, վեբկայք` www.ch_fund.narod.ru Երեխաների սոցիալական, առողջապահական և իրավական խնդիրների վերհանում և լուծում:

 

«Հայկական կարիտաս» բարեսիրական ՀԿ Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երևան, Չայկովսկի 34, բնակարան 23, Միգրացիա և Ինտեգրացիա բաժին, Հեռ` (+374 10) 56-57-66, վեբ-կայք՝ www.mtrcarm.com, www.armenianmigrant.com,

www.caritasarm.am

 

Աջակցության և սոցիալական ծառայությունների տրամադրում տարբեր խոցելի խմբերին:

 

«Համագործակցություն հանուն խաղաղության և հասարակության ներդաշնակ զարգացման» ԲՀԿ ք. Երևան, Սեբաստիա 141/1, բն 35, հեռ.՝ (374 94) 77 57 05, (374 94) 77 57 05,

էլ. փոստ`mkarina0707@mail.ru

 

Երեխաների պաշտպանության ոլորտում բարեգործություն և աջակցություն:

 

«Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ

 

ք.Երևան, Շիրվանզադե 17,

Հեռ.՝ (+374 10) 23-19-53,

էլ. փոստ՝ manukyantamara@yahoo.com, Վեբկայք՝ www.havat.am

 

Խուլ և վատ լսող երեխաների ինտեգրացում, վատ լսող երեխաների հայտնաբերում, որակյալ լսողական սարքերով ապահովում, բանավոր խոսքի զարգացում, հանրակրթական դպրոցին պատրաստում:
Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության «Ունիսոն» ՀԿ ք.Երևան, Դեմիրճյան 36,

Հեռ.՝ (+374 10) 52-21-70, էլ.-փոստ՝ unison@unison.am, վեբկայք՝www.unison.am

Բնակչության խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված մոնիտորինգների, իրազեկության քարոզարշավների և այլ միջոցառումների անցկացում։ Հայաստանում գործող մշակութային, կրթական, առևտրային և այլ օբյեկտների՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց (այդ թվում՝ անվասայլակից օգտվող) համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովում։ Բնակչության խոցելի խմբերի՝ երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում մասնակցության ակտիվացում, զբացվածության խթանում, իրավաբանական և հոգեբանական աջակցություն։ Հայաստանի օրենսդրության համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին:
ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության կենտրոն»

 

ք.Երևան, Կ. Ուլնեցի 64

Հեռ.՝ (+374 60) 54-01-50, 055 36 55 75,

էլ.-փոստ՝ antonyan.mira@gmail.com

 

Աջակցություն այն երեխաներին ու ընտանիքներին, ովքեր կյանքի տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված անապաստան են մնացել, հայտնվել սոցիալ-հոգեբանական տարբեր դժվարին  խնդիրների՝  զրկանքների, բռնությունների, սոցիալական տարաբնույթ բարդ իրավիճակների առջև:
«Ձեզ համար» ՀԿ ք. Երևան, Անդրանիկի 110, բն. 18, հեռ.՝ (374 77) 27 97 82, (374 91) 42 79 60,

էլ. փոստ՝ hbalasanian@yahoo.com, վեբկայք՝ www.foryoungo.org

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` երեխաների, պատանիների և տարեցների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների իրավունքների ու շահերի պաշտպանություն:
Մանկական Զարգացման հիմնադրամ

 

ք. Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 1

Վեբ-կայք` www.wvarmenia.am, էլ. փոստ՝ cdc@wvi.org , հեռ. (+374 10) 73-91-48, ֆաքս: (+374 10) 74-91-48

 

Աջակցություն երեխաների, նրանց ընտանիքների իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց առողջ զարգացմանը և խոցելի խմբերի ներառմանը հասարակություն, առաջարկել մասնագիտական ծառայություններ` աջակցելով խոցելի խմբերի երեխաներին և նրանց ընտանիքներին, նպաստել մեթոդաբանական բազայի հարստացմանը` մշակելով նյութեր երեխաների հետ աշխատող մասնագետների, մանկավարժների, ծնողների համար:
«Մարիամ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ Հայաստան, ք. Երևան, Ազատության 19, «Կանազ» մշակույթի կենտրոն, 1 հարկ,

Հեռ. (+374 10) 26-08-47, (+374 93) 50-49-97

Իրագործում են ծրագրեր ուղղված հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջության, կրթական և սոցիալական վիճակի բարելավմանը:
«Նորաստղ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն ՀԿ ք.Երևան, Նորքի 8-րդ զ.թիվ 25 մանկ.,

Հեռ. (+374 10) 64-18-21, (+374 91) 57-60-79

 

Նկարչական, անգլերենի, թատերական, (տիկնիկայաին թատրոն), կերամիկայի, կար ու ձևի խմբակներ, ուր անվճար հիմունքներով հաճախում են ինչպես հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, հաշմանդամություն չունեցող  երեխաները: Ֆինանսական աջակցություն են ցույց տալիս նաև վիրահատության կարիք ունեցող երեխաներին:
«Պարգևենք ժպիտ» երիտասարդական ՀԿ

 

ք. Երևան, Հանրապետության 37, հեռ.՝ (374 55) 66 00 59,

էլ. փոստ՝ liana.enli@gmail.com, վեբկայք՝ www.letscreatesmile.orgwww.letscreatsmile.wordpress.com

 

Երեխաների պաշտպանության ոլորտում` կարիքավոր անձանց համար հայթայթել ռեսուրսներ, հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել հատուկ կարիքավոր անձանց/երեխաներին, ինտեգրել նրանց հասարակությանը, երիտասարդների մասնակցություն (մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության թեմաներով սեմինարներ):
«Ջահ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ ք. Երևան, Ազատ Վշտունի 5 նրբ. 25 տուն, հեռ. (+374 10) 36-98-15, (+374 10) 37-15-98, 055-36-98-15

 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, կրթական և առողջապահական ծրագրեր:
«Սկարպ» ՀԿ

 

ք. Երևան, Բաշինջաղյան փող. 2-րդ նրբ., 10 շենք Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և բնակչության այլ խոցելի խմբերի առողջության պահպանության առաջնային խնդիրների լուծում, հաշմանդամային սպորտի զարգացում, մասնագիտական վերականգնում եւ զբաղվածության հարցերի լուծում:
«ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ ք. Երևան, Եկմալյան փող., 1 շենք, բն. 31,

հեռ. (010) 53 33 52,

(060)53 33 55,

կայք՝ www.sos-kd.am

 

Երեխաների խնամքի և ընտանիքների ամրապնդման համայնքային ծառայություններ, ինչպես նաև կրթական ծրագրերի լայն շրջանակ՝ միևնույն ժամանակ զբաղվելով Հայաստանում երեխաների պաշտպանության համակարգի բարելավմամբ՝ շահերի պաշտպանության ազգային ծրագրերի իրականացման միջոցով:
«Վահան» ՀԿ

 

ք. Երևան, ՀԱԱ-1, թաղ., Շերամի փող. N 105մ/մ շենք,

Հեռ. (010) 72-79-19,

էլ.փոստ՝ vahanngo2000@rambler.ru

 

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների րնտանիքների սոցիալական և առողջական վիճակի բարելավմանը, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ինտեգրմանը` իրականացնելով սոցիալական, կրթական, առողջական, իրավունքների պաշտպանության, մշակութային, միջնորդական ծառայություններ, տեղեկատվության տարածում
«Տաթև» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ ք. Երևան, Ավան, Աճառյան փակուղի 1, թիվ 56 մանկապարտեզ,

Հեռ.՝ (010) 56 87 81, (374 91) 36 72 74

Երեխաների պաշտպանության ոլորտում առողջակրթական ցերեկային կենտրոնի գործունեություն:
«Փիլադելփիա» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ

 

ք. Երևան, Ավան Առինջ 7-րդ մ/մ , հեռ./ֆաքս (010) 61-53-70 Աջակցություն հաշմանդաություն ունեցող երեխաների ինտեգրմանը: Կազմակերպությունում գործում են նկարչության, խեցեգործության, գորգագործության, բատիկայի,երգեցողության խմբակներ,տարբեր առարկաների դասապատրաստման ծրագրեր, մատուցվում են լոգեպեդի և հոգեբանի ծառայություններ:

Իրագործում է «Բարի գործ» ավանդական ճամբարային ծրագիր,որի մասնաճյուղը գործում է նաև Աբովյան քաղաքում: Աբովյանում ևս մատուցվում են լոգոպեդի և հոգեբանի ծառայություններ:

«Փյունիկ» ՀԿ Ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 16շ.,

Հեռ.` (010) 56-56-07,

էլ.-փոստ՝ pyunic@arminco.com, վեբկայք՝ www.facebook.com/pyunic.ngo 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց  ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական վերականգնում, սպորտային միջոցառումներին մասնակցություն՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց  առողջության և կամքի ուժի ամրապնդման համար, կյանքի դժվարություններն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ ունակությունների զարգացում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանություն, հասարակայնության իրազեկության բարձրացում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց պրոթեզավորում
«Օրրան» բարեգործական ՀԿ

 

ք. Երևան, Եկմալյան 1-ին փ., 6 շենք

Հեռ. (010) 53-51-67, Էլ.փոստ՝ orran@orran.ru, Կայք՝ http://www.orran.am/

 

Կրթական, բժշկական, հոգեբանական և սոցիալական ծառայությունների մատուցում երեխաներին և տարեցներին:

 

«Ֆորտե» հաշմանդամների գիտամշակութային ՀԿ Հեռ.՝ 091-61-36-97, էլ. փոստ՝ sipan@nli.am

 

Բազմակողմանի միջոցառումների կազմակերպում հայ մշակույթի պահպանման համար՝ ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը այդ միջոցառումներին:
«Արաբկիր ԲՀ» Երեխաների զարգացման վերականգնողական կենտրոն Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Շահումյան 3

Հեռ. 0237 2 6743, 093 76 85 55

Ղեկավար՝  Աննա Առուշանյան

 

Բժշկական, վերականգնողական ծառայությունների մատուցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին

 

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Շահումյան 68ա

Հեռ. 0237 2 3034, 094 50 20 39,

Էլ.փոստ՝ info@armavirdc.org

Կայք՝ www.armavirdc.org  Ղեկավար՝ Նաիրա Առաքելյան

Սոցիալական, կրթական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, համայնքային զարգացման, երիտասարդական, կանանց հիմնախնդիրների, շահերի պաշտպանության ծրագրերի իրականացում
«Արևածագ» Երեխաների աջակցության կենտրոն/«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Երևանյան 40ա

Հեռ. 094 55 20 39, Էլ.փոստ՝ azktim2016@gmail.com

Ղեկավար՝  Անահիտ Նահապետյան

Սոցիալական և վերականգնողական ծառայությունների մատուցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին

 

«Ընտանիք և համայնք» ՀԿ Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր

Հեռ. 093 63 19 70,

Էլ.փոստ՝ familyandcomm@gmail.com

Ղեկավար՝ Քնարիկ Գարանֆիլյան

Աջակցություն կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաներին, խոցելի ընտանիքներին

 

«Հույսի Մեծամոր» ՀԿ

 

Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, թիվ 2 մանկապարտեզ

Հեռ. 077 90 11 88

Էլ.փոստ՝ huysimetsamor@yahoo.com

Ղեկավար՝ Մարգարիտ Սեդրակյան

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, նրանց ծնողների կրթություն, ծնողական փոխօգնության խմբերի ստեղծում և նրանց կարողությունների հզորացում
«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ Արմավիրի մարզ, գ. Հացիկ

Էլ.փոստ՝ armavirnairi@mail.ru

Հեռ. 093 25 11 73

Ղեկավար՝ Գայանե Ազոյան

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ծնողներին, աջակցություն ընտանիքների առողջապահության, սոցիալական, կրթական և կենսական պայմանների բարելավման
«Բարձունք 5165» բարեգործական ՀԿ

 

Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Արարատյան13

Հեռ. 0231 4 04 13

Ղեկավար՝ Լուսինե Մելիքյան

 

Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների մատուցում զոհված և անհայտ կորած ազատամարտիկների ընտանիքներին, հաշմանդամներին, միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին
Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական Կլոր սեղան հիմնադրամ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Հեռ. 010 517 157, Էլ.փոստ՝ info@roundtable-act.am

Կայք՝ http://www.roundtable-act.am

Ղեկավար՝ Կարեն Նազարյան

Սոցիալական, կրթական ծառայությունների մատուցում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ու երեխաներին, համայնքային զարգացում

 

«Էջմիածին» բարեգործական մշակութային հիմնադրամ Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Չարենցի 2/2

Հեռ.0231 5 39 26, 093 40 85 65

Ղեկավար՝ Կարինե Բարսեղյան

Կրթական և մշակութային ծառայությունների մատուցում սոցիալապես անապահով երեխաներին ու խմբերին
«Մեր տունը» ՀԿ

 

Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Զոյայի 13

Հեռ. 0231 5 20 09, Էլ.փոստ՝ merdoonarmenia@gmail.com

Կայք՝ www.mer-doon.com

Ղեկավար՝ Տիգրանուհի Կարապետյան

Աջակցություն՝ կացարանի և ապրուստի տրամադրում ծնողազուրկ աղջիկ երեխաներին

 

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ ք.Երևան, Գ.Նժդեհի 42

44-47-92

44-47-93

ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում սոցիալական սպասարկում
«Վանաձորի տարեցների տուն»  հիմնադրամ ք.Վանաձոր, Մայմեխի խճ.8

4-32-11

2-37-45

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում
«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» ԲՀ

 

Ք.Երևան, Վարդաշեն, 9-րդ փող., 70 շենք

45-58-65

093-405-134

Անօթևան մարդկանց  համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ
«Խնամք» ՀԿ Ք.Երևան, Մոլդովական 2-1

091-46-57-75

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների տրամադրում
«Ջերմիկ Անկյուն» Ք.Երևան,Սիլիկյան թաղ., 4-րդ փող, 1-ին նրբ.14/16 տուն

39-81-50

Մտավոր ու ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների տրամադրում

 

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ ք.Գյումրի Հ.Սարգսյան 8, նրբանցք 3

(0312)5-78-49

093.78.38.09

Տարեցների սոցիալական ներառում և խնամք
«Կյանքի հաց» ՀԿ ք.Վանաձոր Աբեղյան 21

091-04-15-15

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում
«Մեղվիկ» մանկապատանեկան ՀԿ Ք.Գյումրի, Լազոյի փող.10

0312)4-51-96

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամք
«Սաթենիկ» ԲՀԿ ք.Աբովյան, Հատիսի 6

2-38-66

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում
«Արաքս» ՀԿ Ք.Գյումրի

093-31-46-92

Միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում սոցիալական սպասարկում
Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերություն ք.Երևան,Պարոնյան 21/1

060-62-50-50

Տնային պայմաններում սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների տրամադրում
Շվեյցարական Կարմիր խաչի ընկերություն Ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 26/1 շենք

011-52-25-26

Տնային պայմաններում սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների տրամադրում  

 

 

Ընտանեկան բռնության զոհերին աջակցություն տրամադրող կազմակերպությունների շտեմարան

Ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց ծառայություններ՝

 

  1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցող հասարակական կազմակերպությունների ցանկ
  2. «Կենսաբանական ընտանիքներ տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին բնաիրային օժանդակության փաթեթի տրամադրում» ծառայությունների համար մրցութային հանձաժողովի որոշում
  3. Պետական աջակցության տրամադրման նպատակով սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ընտրության համար մրցութային հանձաժողովի որոշում 
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png