Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուներ

Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուներ

Հիմնական պատասխանատու անձ – Նախարարի խորհրդական Առաքել Սահակյան

Հեռ․՝ (010) 56 69 43

Էլ․ հասցե՝ arakel.sahakyan@old.mlsa.am

Փոխարինող պատասխանատու անձ – Ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության պետ Սվետլանա Հովակիմյան

Հեռ․՝ (010) 56 36 92

Էլ․ հասցե՝ svetlana.hovakimyan@old.mlsa.am