Տեղեկատվություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն

Վիճակագրական տվյալներ՝

2023 թ․ ԱՍՀՆ ստացված տեղեկատվության հարցումների վերաբերյալ

  Ամիս

Տեղեկատվության հարցումների թիվ

Օգոստոս 3
Հուլիս 14
Հունիս 13
Մայիս 20
Ապրիլ 8
Մարտ 9
Փետրվար 10
Հունվար 8