Home ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2022 թվականի միջոցառումների կատարողականը

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 2023թ․ տարեկան ծրագիրը

«Բնակչության զբաղվածության ապահովման հիմնախնդիրներն ու պետական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում» հետազոտություն Մաս 2

«Բնակչության զբաղվածության ապահովման հիմնախնդիրներն ու պետական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում» հետազոտություն Մաս 1

2021-22թթ․ ընթացքում ԱՍՀՆ կողմից ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց տրամադրվող ծառայություններ

Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ռազմավարությունների առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվություն 

Հաշվետվություններ 2022 (ՀԿ-ներ, նախարարության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ներ)

Հաշվետվություններ 2023 (ՀԿ-ներ, նախարարության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ներ)

ՏԱՐԵՑՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԽՆԱՄՔԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2021-2023 Թ.  ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ՝ 2021 Թ.  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրի 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից 2019թ․ իրականացված ՍՊՎԾ-2 հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտի եզրակացություն

Աշխատանքային հարաբերությունների բնագավառում իրավական դաշտի խնդիրների վերլուծության վերաբերյալ հաշվետվություն

Գենդերային հավասարության քաղաքականության իրականացման 2021թ․ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության ամփոփիչ զեկույց 

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2019 Թ.-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրի 2019 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Նախարարության  համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ների աշխատողների քանակներ, պաշտոնային դրույքաչափեր, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափաքանակներ, կազմակերպությունների կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակներ

ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԱՆԵ ԹԱՆԴԻԼՅԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ 100 ՕՐԸ․ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2017-2019ԹԹ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՀՀ ԱՍՀՆ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԱՇԽԱՏԵԼ ՀԱՆՈՒՆ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԱՊԱԳԱՅԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԵԿՈՒՅՑ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (369 L) ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2019

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2014

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2013

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2012

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2011

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2010

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2007

 1. Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն
 2. Կենսաթոշակային ապահովության և դրամական այլ վճարների վարչություն
 3. Ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալկան երաշխիքների վարչություն 
 4. Ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչություն
 5. Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչություն
 6. Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
 7. Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչություն
 8. Քարտուղարություն
 9. Ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչություն
 10. Անձնակազմի կառավարման բաժին
 11. Արտաքին կապերի վարչություն
 12. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
 13. Գնումների համակարգման և նտեսական հարցերի բաժին
 14. Զբաղվածության պետական գործակալություն
 15. Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն
 16. ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն
 17. Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png