Դիմումների տեսություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2023 թ.  ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության  վերաբերյալ

2023 թ.  հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2023 թ.  հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2023 թ.  մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2023 թ.  ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2023 թ.  մարտ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2023 թ.  փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2023 թ.  հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ.  դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության  վերաբերյալ

2022թ. դեկտեմբեր  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6512 փաստաթուղթ, որից 2800 գրություն, 56 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1454  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2202 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1977:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 999 քաղաքացի, որից 130-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 635-ը՝ բանավոր դիմում, 234-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Դեկտեմբեր  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1454 դիմում, որից 819-ը գրավոր է, 635-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 798-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 21-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3497  փաստաթուղթ, որից 2541 գրություն, 840 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 116 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 64-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 840 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 342 (41%)-ը պարզաբանվել է, 133 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 314-ը (37%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 51-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 121 (15%), բնակարան հատկացնելու 115 (14%), տեղեկատվության տրամադրման 104 (13%), օգնություն հատկացնելու  96 (12%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 77 (9%), տարեցների հիմնահարցերի 76 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 67 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 50 (6%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 37 (5%),  երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 19 (2%) , հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 16 (2%)   և ավանդի փոխհատուցման 20 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 148 (23%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 124 (20%), կենսաթոշակային նպաստների 94 (15%), բնակարան հատկացնելու 85 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 41 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 38 (6%),   ավանդի փոխհատուցման 33 (5%), օգնություն հատկացնելու 22 (3%),  տարեցների հիմնահարցերի 15 (2%)  և հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 11 (2%)  վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է նախարարի  մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է   վեց քաղաքացի։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ.  նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության  վերաբերյալ

2022թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6144 փաստաթուղթ, որից 2501 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1823 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1778  ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1521:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1460 քաղաքացի, որից 177-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1032-ը՝ բանավոր դիմում, 251-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1823 դիմում, որից 791-ը գրավոր է, 1032-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 772-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 19-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է  2686 փաստաթուղթ, որից 1894 գրություն, 696 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 96  մշակված օրենսդրական ակտ, որից 48-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 700 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 336 (48%)-ը պարզաբանվել է, 90 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 244-ը (35%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 30-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել բնակարան հատկացնելու 167 (21%), տեղեկատվության տրամադրման 113 (14%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 90 (11%), օգնություն հատկացնելու  79 (10%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 73 (9%), տարեցների հիմնահարցերի 68 (9%), կենսաթոշակային նպաստների 61 (8%), սոցիալական աջակցության նպաստների 46 (6%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 36 (5%),  երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 19 (2%) և հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 19 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 297  (29%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 154 (15%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 118 (11%), բնակարան հատկացնելու  176 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 46 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 83 (8%), ավանդի փոխհատուցման 30 (3%),  օգնություն հատկացնելու 29 (3%) և  տարեցների հիմնահարցերի 26 (3%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ.  հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի 

վերլուծության վերաբերյալ

2022թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5976 փաստաթուղթ, որից 2459 գրություն, 37 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1779  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1701  ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1595:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1409 քաղաքացի, որից 168-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1008-ը՝ բանավոր դիմում, 233-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1779 դիմում, որից 771-ը գրավոր է, 1008-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 731-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է  2638 փաստաթուղթ, որից 1873 գրություն, 700 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 65  մշակված օրենսդրական ակտ, որից 33-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 700 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 336 (48%)-ը պարզաբանվել է, 90 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 244-ը (35%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 30-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել բնակարան հատկացնելու 152 (20%), տեղեկատվության տրամադրման 126 (16%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 84 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 80 (10%), օգնություն հատկացնելու  79 (10%),  տարեցների հիմնահարցերի 70 (9%), կենսաթոշակային նպաստների 43 (6%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 33 (4%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 25 (3%), երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 25 (3%) և   հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 17 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 207  (21%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 185 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 182 (18%), բնակարան հատկացնելու  155 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 71 (7%), ավանդի փոխհատուցման 50 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 48 (5%),  օգնություն հատկացնելու 23 (2%), աշխատանքի տեղեվորման միջնորդության  21 (2%) և  տարեցների հիմնահարցերի 22 (2%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ.   սեպտեմբեր    ամսվա ընթացքում 

                       ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2022թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5093 փաստաթուղթ, որից 2033 գրություն, 35 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1747 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1278 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1516:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել  1404  քաղաքացի, որից 145-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1054-ը՝ բանավոր դիմում, 205-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

    Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1747 դիմում, որից 693-ը գրավոր է, 1054-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 654-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 39-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է   2241 փաստաթուղթ, որից 1550 գրություն, 611 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 80 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 54-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 611 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 261 (43%)-ը պարզաբանվել է,  227-ը (37%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 88 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ  35-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխանակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել բնակարան հատկացնելու 132 (19%), տեղեկատվության տրամադրման 105 (15%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 99 (14%), օգնություն հատկացնելու  73 (11%),  տարեցների հիմնահարցերի 58 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 50 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 27 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 26 (4%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 23 (3%),   երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 19 (3%)  և ավանդի փոխհատուցման 13 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 264 (25%),  կենսաթոշակային նպաստների 264  (25%), բնակարան հատկացնելու  137 (13%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 89 (9%), սոցիալական աջակցության նպաստների 81 (8%),  ավանդի փոխհատուցման 54 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 45 (4%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 32  (3%),  օգնություն հատկացնելու 31 (3%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության  21 (2%), և  տարեցների հիմնահարցերի 22 (2%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ.  օգոսոս    ամսվա ընթացքում 

                       ստացված  դիմումների ընթացքի վերլուծության վերաբերյալ

2022թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5795 փաստաթուղթ, որից 2280 գրություն, 43  օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2112 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1360   ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1605:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 2078  քաղաքացի, որից 596-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1280-ը՝ բանավոր դիմում, 202-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2112 դիմում, որից 832-ը գրավոր է, 1280-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 748-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 84-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է   2710 փաստաթուղթ, որից 1814 գրություն, 804 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 92 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 53-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 804 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 391 (49%)-ը պարզաբանվել է,  283-ը (35%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 81 (10%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 49-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխանակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել տեղեկատվության տրամադրման 124 (15%), բնակարան հատկացնելու 119 (14%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 116 (14%), օգնություն հատկացնելու  107 (13%),  տարեցների հիմնահարցերի 99 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 79 (9%), կենսաթոշակային նպաստների 46 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 31 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 28 (3%),  երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 20 (2%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 20 (2%)  և ավանդի փոխհատուցման 14 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 360 (28%),  կենսաթոշակային նպաստների 335  (26%), բնակարան հատկացնելու  129 (10%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 109 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 67 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 65 (5%), ավանդի փոխհատուցման 55 (4%), օգնություն հատկացնելու 45 (4%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության  43 (3%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 32  (3%)   և  տարեցների հիմնահարցերի 25 (2%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

2022 թ․

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի 

վերլուծության վերաբերյալ

           2022թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5738 փաստաթուղթ, որից 2477 գրություն, 34 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1762 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1465 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1759:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1392 քաղաքացի, որից 158-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1033-ը՝ բանավոր դիմում, 201-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1762 դիմում, որից 729-ը գրավոր է, 1033-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 684-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է  2696  փաստաթուղթ, որից 1757 գրություն, 856 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 83  մշակված օրենսդրական ակտ, որից 41-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 856  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 407 (48%)-ը պարզաբանվել է, 217-ը (25%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 165 (19%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 67-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել բնակարան հատկացնելու 121 (17%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 108 (15%), տեղեկատվության տրամադրման 90 (12%),  օգնություն հատկացնելու 89 (12%), տարեցների հիմնահարցերի 77 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 57 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 55 (8%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 33 (5%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 29 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 20 (3%)  ,  երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 20 (3%) և ավանդի փոխհատուցման 14 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 248 (24%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 246 (24%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 114 (11%), բնակարան հատկացնելու  112 (11%), ավանդի փոխհատուցման 61 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 65 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 39 (4%),  օգնություն հատկացնելու 40 (4%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 28 (3%)    և  տարեցների հիմնահարցերի 17 (2%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես 

նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2022թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6225 փաստաթուղթ, որից 2147 գրություն, 35 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2032 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2011 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1649:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1528 քաղաքացի, որից 165-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1128-ը՝ բանավոր դիմում, 235-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2032 դիմում, որից 904-ը գրավոր է, 1128-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 816-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 88-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2654 փաստաթուղթ, որից 1732 գրություն, 858 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 31-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 858 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 382 (45%)-ը պարզաբանվել է, 169 (20%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 261-ը (30%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 46-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել տեղեկատվության տրամադրման 160 (18%), տարեցների հիմնահարցերի 158 (17%), բնակարան հատկացնելու  134 (15%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 116 (13%), օգնություն հատկացնելու 80 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման 63 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 51 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակ ստանալու 256 (23%),  կենսաթոշակային նպաստների 238 (21%), բնակարան հատկացնելու  193 (17%),  դիմումի ընթացքի վերաբերյալ 103 (9%), ավանդի վերաբերյալ 71 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 58 (5%) հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 54 (5%), օգնություն հատկացնելու 49 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ.  մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի

վերլուծության վերաբերյալ

2022թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5541 փաստաթուղթ, որից 2379 գրություն, 36 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1675 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1451 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1908:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1091 քաղաքացի, որից 122-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 754-ը՝ բանավոր դիմում, 215-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1675 դիմում, որից 921-ը գրավոր է, 754-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 854-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 67-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է  2673 փաստաթուղթ, որից 1742 գրություն, 844 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 87  մշակված օրենսդրական ակտ, որից 43-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 844 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 368 (44%)-ը պարզաբանվել է, 178 (21%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 262-ը (31%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 36-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել տարեցների հիմնահարցերի 171 (19%), տեղեկատվության տրամադրման 150 (16%), բնակարան հատկացնելու  120 (13%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 119 (13%), օգնություն հատկացնելու 83 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 65 (7%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 50 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 48 (5%),  զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 40 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 23 (2%)  և երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 16 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 149 (20%), կենսաթոշակային նպաստների 148 (20%), բնակարան հատկացնելու  122 (16%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 106 (14%), ավանդի փոխհատուցման 61 (8%), սոցիալական աջակցության նպաստների 45 (6%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 47 (6%), օգնություն հատկացնելու 30 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 13 (2%) և  տարեցների հիմնահարցերի 12 (2%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի

վերլուծության վերաբերյալ

           2022թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5880 փաստաթուղթ, որից 2775 գրություն, 43 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1461 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1601 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2112:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 860 քաղաքացի, որից 139-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 442-ը՝ բանավոր դիմում, 279-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1461 դիմում, որից 1019-ը գրավոր է, 422-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 987-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 32-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3194 փաստաթուղթ, որից 1940 գրություն, 1184 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 70 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 34-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 1184 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 611 (52%)-ը պարզաբանվել է, 225 (19%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 316-ը (27%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 32-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել տարեցների հիմնահարցերի 207 (20%), օգնություն հատկացնելու 153 (15%),  բնակարան հատկացնելու  127 (12%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 124 (12%), տեղեկատվության տրամադրման 109 (11%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 91 (9%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 45 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 42 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 35 (3%) կենսաթոշակային նպաստների 31 (3%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 92 (21%), բնակարան հատկացնելու  83 (19%), կենսաթոշակային նպաստների 67 (15%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 47 (11%), սոցիալական աջակցության նպաստների 37 (8%),  ավանդի փոխհատուցման 35 (8%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 30 (7%), օգնություն հատկացնելու 19 (4%), տարեցների հիմնահարցերի 11 (2%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

2022թ.  մարտ  ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2022թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6285 փաստաթուղթ, որից 2554 գրություն, 60 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2066 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1605 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է  2220:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1253 քաղաքացի, որից 142-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 830-ը՝ բանավոր դիմում, 281-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2066 դիմում, որից   1236-ը գրավոր է, 830-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  1187-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3496 փաստաթուղթ,  որից 2187 գրություն, 1213 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև   96 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   53-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  1213 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 467 (38%)-ը պարզաբանվել է,  432-ը (36%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 278 (23%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 36-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել տարեցների հիմնահարցերի 312 (25%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 172 (14%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 149 (12%),  օգնություն հատկացնելու 120 (10%), բնակարան հատկացնելու 113 (9%), տեղեկատվության տրամադրման 113 (9%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 48 (4%), կենսաթոշակային նպաստների 45 (4%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 45 (4%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 37 (3%) և ավանդի փոխհատուցման 33 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացվածբանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 214 (26%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 151 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման  124 (15%) , սոցիալական աջակցության նպաստների 73 (9%),  բնակարան հատկացնելու 78 (9%), ավանդի փոխհատուցման 57 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 38 (5%), օգնություն հատկացնելու 30 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 14 (2%) և տարեցների հիմնահարցերի 20 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

2022թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, 

ինչպես նաևնախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2022թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5695 փաստաթուղթ, որից 2525 գրություն, 45 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1726 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1399 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1599:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1054 քաղաքացի, որից 133-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 631-ը՝ բանավոր դիմում, 290-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1726 դիմում, որից 1095-ը գրավոր է, 631-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1053-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 42-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2895 փաստաթուղթ, որից 1911 գրություն, 922 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 62 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 26-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 922 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը.

363 (39%)-ը պարզաբանվել է, 139 (15%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 390-ը (42%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 30-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել տարեցների հիմնահարցերի 251 (23%), օգնություն հատկացնելու 139 (13%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 128 (12%), տեղեկատվության տրամադրման 128 (12%), բնակարան հատկացնելու  124 (11%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 84 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 47 (4%),  սոցիալական նպաստների 45 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 208 (33%),  կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 100 (16%),  բնակարան հատկացնելու  69 (11%),ավանդների փոխհատուցման 66 (10%), դիմումի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվությոն տալու 63 (10%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2022թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4782 փաստաթուղթ, որից 1978 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1794 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1010 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1541:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1244 քաղաքացի, որից 108-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 955-ը՝ բանավոր դիմում, 181-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1794 դիմում, որից 839-ը գրավոր է, 955-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 816-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 23-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2284 փաստաթուղթ, որից 1478 գրություն, 756 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 50 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 23-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 756 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը.

369 (49%)-ը պարզաբանվել է, 42 (6%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 321-ը (42%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 24-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 152 (18%), օգնություն հատկացնելու 112 (13%), բնակարան հատկացնելու  98 (12%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 88 (10%), տեղեկատվության տրամադրման 82 (10%), տարեցների հիմնահարցերի 71 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 67 (8%),  հաշմանդամության խումբ սահմանելու, վերանայելու 38 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 344 (36%),  կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 220 (23%),  ավանդների փոխհատուցման 116 (12%), սոցիալական նպաստների 82 (9%), բնակարան հատկացնելու  58 (6%),  հաշմանդամության խումբ սահմանելու, վերանայելու 28 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2022Թ.  ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 23187681Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 10104782Նվազել է-2899
2Գրություններ, որից՝  65- իրավական ակտի նախագիծ     2097Գրություններ, որից՝ 42 – իրավական ակտի նախագիծ     1978Նվազել է-119
3Ներքին փաստաշրջանառություն2318Ներքին փաստաշրջանառություն1010Նվազել է-1308
4Քաղաքացիների դիմումներ3266Քաղաքացիների դիմումներ1794Նվազել է-1472
 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ – 5 ԹԵԺ ԳԻԾ2638ա. Գրավոր դիմումներ,839Նվազել է-1799
 բ.  Բանավոր դիմումներ628բ.  Բանավոր դիմումներ955Աճել է327
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը980Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1244Աճել է264
 ա. Գրավոր դիմումներ161ա. Գրավոր դիմումներ108Նվազել է-53
 բ.  Բանավոր դիմումներ628բ.  Բանավոր դիմումներ955Աճել է327
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      191գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      181Նվազել է-10
6Հսկողական փաստաթղթեր316Հսկողական փաստաթղթեր350Աճել է34
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ119ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ182Աճել է63
       
 2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2022Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3381Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2284Նվազել է-1097
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ – 48 իրավական նախագիծ   1008Պաշտոնական գրություններ, որից՝ – 50 իրավական նախագիծ   1528Աճել է520
3Դիմումների պատասխաններ2373Դիմումների պատասխաններ756Նվազել է-1617

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7702 փաստաթուղթ, որից 2818 գրություն, 76 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  1962 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2846 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2452:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1249 քաղաքացի, որից 154-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 828-ը՝ բանավոր դիմում, 267-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1962 դիմում, որից   1134-ը գրավոր է, 828-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  1100-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 34-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3521 փաստաթուղթ,  որից 2225 գրություն, 1205 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև   91 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   35-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  1205 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 582 (48%)-ը պարզաբանվել է,  511-ը (42%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 93 (8%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 19-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 218 (19%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 191 (17%), բնակարան հատկացնելու 147 (13%), տեղեկատվության տրամադրման 104 (9%), տարեցների հիմնահարցերի 99 (9%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 96 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 74 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 49 (4%),   սոցիալական աջակցության նպաստների 41 (4%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 51 (4%) և ավանդի փոխհատուցման 22 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացվածբանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 290 (35%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 175 (21%), բնակարան հատկացնելու 96 (12%), օգնություն հատկացնելու 60 (7%), ավանդի փոխհատուցման 56 (7%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 44 (5%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (5%)   և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (3%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է  երեք քաղաքացի։

 2020Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 998517946Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 28467702Նվազել է-10244
2Գրություններ, որից՝ 151-օրենսդրական ակտի նախագիծ3538Գրություններ,  որից՝ 76 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2894Նվազել է-644
3Ներքին փաստաշրջանառություն9985Ներքին փաստաշրջանառություն2846Նվազել է-7139
4Քաղաքացիների դիմումներ4423Քաղաքացիների դիմումներ1962Նվազել է-2461
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 23-ԹԵԺ ԳԻԾ4001ա. Գրավոր դիմումներ1134Նվազել է-2867
 բ.  Բանավոր դիմումներ422բ.  Բանավոր դիմումներ828Աճել է406
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը802Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1249Աճել է447
 ա. Գրավոր դիմումներ266ա. Գրավոր դիմումներ154Նվազել է-112
 բ.  Բանավոր դիմումներ422բ.  Բանավոր դիմումներ828Աճել է406
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       114գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       267Աճել է153
6Հսկողական փաստաթղթեր502Հսկողական փաստաթղթեր470Նվազել է-32
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ273ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ184Նվազել է-89
       
 2020Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5957Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3521Նվազել է-2436
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ – 129 օրենսդրական ակտի նախագիծ2196Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ – 91 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2316Աճել է120
3Դիմումների պատասխաններ3761Դիմումների պատասխաններ1205Նվազել է-2556

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2021թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6542 փաստաթուղթ, որից 2570 գրություն, 51 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2344  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1577 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2158:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1354 քաղաքացի, որից 117-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 995-ը՝ բանավոր դիմում, 242-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2344 դիմում, որից   1349-ը գրավոր է, 995-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  1284-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 65-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3286 փաստաթուղթ,  որից 1893 գրություն, 1293  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև  100 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   52-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  1293 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 672 (52%)-ը պարզաբանվել է,  534-ը (41%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 81 (6%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 6-ին (0%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 324 (24%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 207 (15%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 188 (14%), բնակարան հատկացնելու 116 (9%), տեղեկատվության տրամադրման 114 (8%), տարեցների հիմնահարցերի 94 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 79 (6%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 57 (4%),   սոցիալական աջակցության նպաստների 56 (4%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 45 (3%) և ավանդի փոխհատուցման 34 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացվածբանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 306 (31%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 263 (26%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 73 (7%), բնակարան հատկացնելու 98 (10%), օգնություն հատկացնելու 68 (7%), ավանդի փոխհատուցման 63 (6%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 54 (5%), և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 23 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

 2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 31178113Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 15776542Նվազել է-1571
2Գրություններ, որից՝ 97-օրենսդրական ակտի նախագիծ2290Գրություններ,  որից՝  51 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2621Աճել է331
3Ներքին փաստաշրջանառություն3117Ներքին փաստաշրջանառություն1577Նվազել է-1540
4Քաղաքացիների դիմումներ2706Քաղաքացիների դիմումներ2344Նվազել է-362
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 23-ԹԵԺ ԳԻԾ2294ա. Գրավոր դիմումներ1349Նվազել է-945
 բ.  Բանավոր դիմումներ412բ.  Բանավոր դիմումներ995Աճել է583
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը719Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1354Աճել է635
 ա. Գրավոր դիմումներ267ա. Գրավոր դիմումներ117Նվազել է-150
 բ.  Բանավոր դիմումներ412բ.  Բանավոր դիմումներ995Աճել է583
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       39գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       242Աճել է203
6Հսկողական փաստաթղթեր262Հսկողական փաստաթղթեր423Աճել է161
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ138ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ242Աճել է104
       
 2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3258Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3286Աճել է28
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ -55 օրենսդրական ակտի նախագիծ1503Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ – 100 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1993Աճել է490
3Դիմումների պատասխաններ1755Դիմումների պատասխաններ1293Նվազել է-462

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2021թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6591 փաստաթուղթ, որից 2472 գրություն, 51 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2540 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1528 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2269:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1542 քաղաքացի, որից 120-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1167-ը՝ բանավոր դիմում, 255-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2540 դիմում, որից 1373-ը գրավոր է, 1167-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1336-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 37-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3293 փաստաթուղթ, որից 1938 գրություն, 1297 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 58 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 25-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 1297 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 680 (52%)-ը պարզաբանվել է, 62 (5%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 542-ը (42%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 303 (22%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 198 (14%)  տեղեկատվության տրամադրման 137 (10%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 129 (9%), տարեցների հիմնահարցերի 128 (9%), բնակարան հատկացնելու  109 (8%),  կենսաթոշակային նպաստների 101 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 82 (6%), սոցիալական նպաստների 66 (5%), ավանդների փոխհատուցման 40 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 370 (32%), կենսաթոշակ ստանալու 248 (21%),  օգնություն հատկացնելու 102 (9%), դիմումի ընթացքի վերաբերյալ 95 (8%), ավանդի փոխհատուցման 88 (8%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 85 (7%), բնակարան հատկացնելու  80 (7%),  զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 29 (2%),  հաշմանդամության խմբի սահմանման 20 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

     
 2020Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7409Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 15286591Նվազել է-818
2Գրություններ, որից՝ 30-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ2450Գրություններ, որից՝ 51 -օրենսդրական ակտի նախագիծ2523Աճել է73
3Ներքին փաստաշրջանառություն2448Ներքին փաստաշրջանառություն1528Նվազել է-920
4Քաղաքացիների դիմումներ2511Քաղաքացիների դիմումներ2540Աճել է29
 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ1689ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 0- ԹԵԺ ԳԻԾ1373Նվազել է-316
 բ.  Բանավոր դիմումներ822բ.  Բանավոր դիմումներ1167Աճել է345
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1567Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը Նվազել է-1567
 ա. Գրավոր դիմումներ272ա. Գրավոր դիմումներ120Նվազել է-152
 բ.  Բանավոր դիմումներ822բ.  Բանավոր դիմումներ1167Աճել է345
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      473գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       Նվազել է-473
6Հսկողական փաստաթղթեր445Հսկողական փաստաթղթեր421Նվազել է-24
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ83ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ181Աճել է98
       
 2020Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2943Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3294Աճել է351
2Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 79-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1071Պաշտոնական գրություններ, որից՝ – 58 օրենսդրական ակտի նախագիծ1996Աճել է925
3Դիմումների պատասխաններ1872Դիմումների պատասխաններ1298Նվազել է-574

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, 

ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ

           2021թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6540 փաստաթուղթ, որից 2219 գրություն, 49 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2883 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1389 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2337:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1868 քաղաքացի, որից 160-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1402-ը՝ բանավոր դիմում, 306-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2883 դիմում, որից   1481-ը գրավոր է, 1402-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  1422-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 59-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3390 փաստաթուղթ,  որից 1941 գրություն, 1393  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև  56 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   26-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  1393 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 734 (53%)-ը պարզաբանվել է,  610-ը (44%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 37 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 12-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 329 (22%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 181 (12%), տարեցների հիմնահարցերի 179 (12%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 163 (11%), բնակարան հատկացնելու  126 (9%), տեղեկատվության տրամադրման  108 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 85 (6%),   կենսաթոշակային նպաստների 76 (5%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 60 (4%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 43 (3%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 46 (3%) և ավանդի փոխհատուցման 32 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 419 (30%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 225 (16%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 173 (12%), բնակարան հատկացնելու 108 (8%), սոցիալական աջակցության նպաստների 93 (7%), օգնություն հատկացնելու 86 (6%), ավանդի փոխհատուցման 91 (6%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 75 (5%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 34 (2%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (2%)  և  աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 22 (2%)    վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարի  մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  մեկ քաղաքացի։

 2020Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 34589696Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 13896540Նվազել է-3156
2Գրություններ, որից՝ 68-օրենսդրական ակտի նախագիծ2494Գրություններ,  որից՝  49 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2268Նվազել է-226
3Ներքին փաստաշրջանառություն3458Ներքին փաստաշրջանառություն1389Նվազել է-2069
4Քաղաքացիների դիմումներ3744Քաղաքացիների դիմումներ2883Նվազել է-861
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 36-ԹԵԺ ԳԻԾ3053ա. Գրավոր դիմումներ1481Նվազել է-1572
 բ.  Բանավոր դիմումներ691բ.  Բանավոր դիմումներ1402Աճել է711
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1187Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1868Աճել է681
 ա. Գրավոր դիմումներ412ա. Գրավոր դիմումներ160Նվազել է-252
 բ.  Բանավոր դիմումներ691բ.  Բանավոր դիմումներ1402Աճել է711
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       84գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       306Աճել է222
6Հսկողական փաստաթղթեր392Հսկողական փաստաթղթեր387Նվազել է-5
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ146ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ169Աճել է23
       
 2020Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4635Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3390Նվազել է-1245
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ -58 օրենսդրական ակտի նախագիծ1531Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ – 56 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1997Աճել է466
3Դիմումների պատասխաններ3104Դիմումների պատասխաններ1393Նվազել է-1711

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի,  ինչպես  նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6476 փաստաթուղթ, որից 2253 գրություն, 49 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2697 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1477 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2531:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1588  քաղաքացի, որից 237-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 916-ը՝ բանավոր դիմում, 435-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2697 դիմում, որից   1781-ը գրավոր է, 916-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  1699-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 82-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4020 փաստաթուղթ,  որից 2307 գրություն, 1660  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև  53 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   30-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  1660 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 945-ը (57%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 559 (34%)-ը պարզաբանվել է, 124 (7%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 32-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 435 (24%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 307 (17%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 235 (13%), տարեցների հիմնահարցերի 164 (9%), տեղեկատվության տրամադրման  116 (7%),  բնակարան հատկացնելու  96 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 83 (5%), %), սոցիալական աջակցության նպաստների 88 (5%),  զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 73 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 66 (4%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 50 (3%) և ավանդի փոխհատուցման 38 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 207 (23%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 126 (14%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 124 (14%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 110 (12%), սոցիալական աջակցության նպաստների 75 (8%), բնակարան հատկացնելու  65 (7%),   օգնություն հատկացնելու 58 (6%), ավանդի փոխհատուցման 58 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 42 (5%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական փաթեթի 15 (2%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 15 (2%)   և  տարեցների հիմնահարցերի 17 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երեք քաղաքացի։

 2020Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 34279345Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 14776476Նվազել է-2869
2Գրություններ, որից՝ 41օրենսդրական ակտի նախագիծ2319Գրություններ,  որից՝  49 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2302Նվազել է-17
3Ներքին փաստաշրջանառություն3427Ներքին փաստաշրջանառություն1477Նվազել է-1950
4Քաղաքացիների դիմումներ3599Քաղաքացիների դիմումներ2697Նվազել է-902
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 57-ԹԵԺ ԳԻԾ2718ա. Գրավոր դիմումներ1781Նվազել է-937
 բ.  Բանավոր դիմումներ881բ.  Բանավոր դիմումներ916Աճել է35
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1090Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1588Աճել է498
 ա. Գրավոր դիմումներ209ա. Գրավոր դիմումներ237Աճել է28
 բ.  Բանավոր դիմումներ881բ.  Բանավոր դիմումներ916Աճել է35
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       19գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       435Աճել է416
6Հսկողական փաստաթղթեր383Հսկողական փաստաթղթեր365Նվազել է-18
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ109ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ108Նվազել է-1
       
 2020Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4378Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4020Նվազել է-358
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝61 օրենսդրական ակտի նախագիծ1254Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ – 53 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2360Աճել է1106
3Դիմումների պատասխաններ3124Դիմումների պատասխաններ1660Նվազել է-1464

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես 

նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ

           2021թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6750 փաստաթուղթ, որից 2347 գրություն, 47 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2925 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2 հանրագիր, 1429 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2632:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1597 քաղաքացի, որից 219-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1060-ը՝ բանավոր դիմում, 314-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2925 դիմում, որից 1867-ը գրավոր է, 1060-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1770-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 97-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4120 փաստաթուղթ, որից 2183 գրություն, 1867 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 70 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 23-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 1867 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 662 (35%)-ը պարզաբանվել է, 175 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1005-ը (54%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 25-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 400 (26%), օգնություն հատկացնելու 329 (26%), կենսաթոշակային նպաստների 197 (11%), բնակարան հատկացնելու  138 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 131 (7%), ընդհանուր բնույթի հարցերի 121 (6%),  տարեցների հիմնահարցերի 119 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 92 (5%), տեղեկատվության տրամադրման 89 (5%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 84 (4%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 80 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 217 (20%), կենսաթոշակ ստանալու 163 (15%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 148 (14%), դիմումի ընթացքի վերաբերյալ 128 (12%), ավանդի փոխհատուցման 126 (12%), բնակարան հատկացնելու 75 (7%), օգնություն հատկացնելու 60 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 59 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 37 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ կայացել է 1 ընդունելություն 1 անձի մասնակցությամբ։

2020Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝423412129Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 14296750Նվազել է-5379
Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ2788Գրություններ, որից՝ 47-օրենսդրական ակտի նախագիծ2394Նվազել է-394
Ներքին փաստաշրջանառություն4234Ներքին փաստաշրջանառություն1429Նվազել է-2805
Քաղաքացիների դիմումներ5107Քաղաքացիների դիմումներ2927Նվազել է-2180
ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  27-ԹԵԺ ԳԻԾ3986ա. Գրավոր դիմումներ,1867Նվազել է-2119
բ.  Բանավոր դիմումներ1121բ.  Բանավոր դիմումներ1060Նվազել է-61
Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1259Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1597Աճել է338
ա. Գրավոր դիմումներ138ա. Գրավոր դիմումներ1060Աճել է922
բ.  Բանավոր դիմումներ1121բ.  Բանավոր դիմումներ219Նվազել է-902
գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      0գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      314Աճել է314
Հսկողական փաստաթղթեր442Հսկողական փաստաթղթեր445Աճել է3
ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ135ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ175Աճել է40
2020Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ6089Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4120Նվազել է-1969
Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 54 օրենսդրական  ակտի նախագիծ1303Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 70 օրենսդրական  ակտի նախագիծ2253Աճել է950
Դիմումների պատասխաններ4786Դիմումների պատասխաններ1867Նվազել է-2919

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես  նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2021թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8488 փաստաթուղթ, որից 2407 գրություն, 58 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3008 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2 հանրագիր, 3013 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3052:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1436 քաղաքացի, որից 268-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 989-ը՝ բանավոր դիմում, 179-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3010 դիմում, որից 2021-ը գրավոր է, 989-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1934-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 87-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4140 փաստաթուղթ, որից 2226 գրություն, 1850 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 33-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 1850 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 683 (37%)-ը պարզաբանվել է, 114 (6%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1032-ը (56%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 21-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 527 (26%), օգնություն հատկացնելու 442 (22%), կենսաթոշակային նպաստների 178 (9%), բնակարան հատկացնելու  144 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 137 (7%), տարեցների հիմնահարցերի 117 (6%), տեղեկատվության տրամադրման (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 92 (5%) , կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 88 (4%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 72 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 207 (21%), դիմումի ընթացքի վերաբերյալ (16%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 155 (16%), կենսաթոշակ ստանալու 147 (15%),  օգնություն հատկացնելու 104 (11%), ավանդի փոխհատուցման 76 (8%), բնակարան հատկացնելու  51 (5%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 61 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 34 (3%) և հաշմանդամության խմբի վերանայման 32 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

­2020Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 780117508Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 35238488Նվազել է-9020
2Գրություններ, որից՝ 56-օրենսդրական ակտի նախագիծ3288Գրություններ, որից՝  58 – իրավական ակտի նախագիծ     2465Նվազել է-823
3Ներքին փաստաշրջանառություն7801Ներքին փաստաշրջանառություն3013Նվազել է-4788
4Քաղաքացիների դիմումներ6419Քաղաքացիների դիմումներ3010Նվազել է-3409
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 29-ԹԵԺ ԳԻԾ5836ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  0 – ԹԵԺ ԳԻԾ2021Նվազել է-3815
 բ.  Բանավոր դիմումներ583բ.  Բանավոր դիմումներ989Աճել է406
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը853Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1436Աճել է583
 ա. Գրավոր դիմումներ270ա. Գրավոր դիմումներ989Աճել է719
 բ.  Բանավոր դիմումներ583բ.  Բանավոր դիմումներ268Նվազել է-315
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      0գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      179Աճել է179
6Հսկողական փաստաթղթեր508Հսկողական փաստաթղթեր435Նվազել է-73
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ135ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ191Աճել է56
  
 2020Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ6934Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4140Նվազել է-2794
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1252Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ2290Աճել է1038
3Դիմումների պատասխաններ5682Դիմումների պատասխաններ1850Նվազել է-3832

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես 

նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7301 փաստաթուղթ, որից 2771 գրություն, 55 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3043 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1432 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3149:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1500  քաղաքացի, որից 295-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 935-ը՝ բանավոր դիմում, 270-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3043 դիմում, որից  2108-ը գրավոր է, 935-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  2042-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 66-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4422 փաստաթուղթ,  որից 1715 գրություն, 2651  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև  56 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   26-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  2651 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1560 (59%)-ը պարզաբանվել է, 992-ը (37%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 84 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 15-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 619 (29%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 543 (26%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 231 (11%),  բնակարան հատկացնելու  125 (6%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 124 (6%), կենսաթոշակային նպաստների 113 (5%), տարեցների հիմնահարցերի 83 (4%),   սոցիալական աջակցության նպաստների 55 (3%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 205 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 158 (17%), կենսաթոշակային նպաստների 153 (16%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 104 (11%), օգնություն հատկացնելու 81 (9%), ավանդի փոխհատուցման 65 (7%), բնակարան հատկացնելու  65 (7%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 51 (5%) և  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի։

 2020Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 244019436Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 14327301Նվազել է-12135
2Գրություններ, որից՝ 62-օրենսդրական ակտի նախագիծ2096Գրություններ,  որից՝  55-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2826Աճել է730
3Ներքին փաստաշրջանառություն2440Ներքին փաստաշրջանառություն1432Նվազել է-1008
4Քաղաքացիների դիմումներ14900Քաղաքացիների դիմումներ3043Նվազել է-11857
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ14433ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 0 -ԹԵԺ ԳԻԾ2108Նվազել է-12325
 բ.  Բանավոր դիմումներ467բ.  Բանավոր դիմումներ935Աճել է468
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը678Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1500Աճել է822
 ա. Գրավոր դիմումներ211ա. Գրավոր դիմումներ295Աճել է84
 բ.  Բանավոր դիմումներ467բ.  Բանավոր դիմումներ935Աճել է468
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       270Աճել է270
6Հսկողական փաստաթղթեր540Հսկողական փաստաթղթեր521Նվազել է-19
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ120ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ128Աճել է8
       
 2020Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ18112Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4422Նվազել է-13690
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64-օրենսդրական ակտի նախագիծ1029Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -56 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1771Աճել է742
3Դիմումների պատասխաններ17083Դիմումների պատասխաններ2651Նվազել է-14432

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8961 փաստաթուղթ, որից 2386 գրություն, 51 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3610 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2914 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5222:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1315  քաղաքացի, որից 431-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 656-ը՝ բանավոր դիմում, 228-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3610 դիմում, որից  2954-ը գրավոր է, 656-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  2816-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 138-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4964 փաստաթուղթ,  որից 1577 գրություն, 3302 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև  85 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   53-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  3302 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 2041 (62%)-ը պարզաբանվել է, 945 (29%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 161-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան, իսկ 155-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 901 (31%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 711 (24%), աշխատատանքի տեղավորման միջնորդության 344 (12%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 186 (6%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 179 (6%),   բնակարան հատկացնելու  124 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 97 (3%), կենսաթոշակային նպաստների 80 (3%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 72 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 230 (35%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 173 (26%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 47 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 39 (6%), օգնություն հատկացնելու 38 (6%), ավանդի փոխհատուցման 31 (5%), բնակարան հատկացնելու 33 (5%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 24 (4%) և  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 23 (4%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է տաս քաղաքացի։

 2020Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 219021504Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 29148961Նվազել է12543
2Գրություններ, որից՝ 85-օրենսդրական ակտի նախագիծ1887Գրություններ,  որից՝  51-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2437Աճել է550
3Ներքին փաստաշրջանառություն2190Ներքին փաստաշրջանառություն2914Աճել է724
4Քաղաքացիների դիմումներ17427Քաղաքացիների դիմումներ3610Նվազել է-13817
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ16894ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 0 -ԹԵԺ ԳԻԾ2954Նվազել է-13940
 բ.  Բանավոր դիմումներ533բ.  Բանավոր դիմումներ656Աճել է123
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը590Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1315Աճել է725
 ա. Գրավոր դիմումներ57ա. Գրավոր դիմումներ431Աճել է374
 բ.  Բանավոր դիմումներ533բ.  Բանավոր դիմումներ656Աճել է123
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       228Աճել է228
6Հսկողական փաստաթղթեր449Հսկողական փաստաթղթեր483Աճել է34
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ165ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ162Նվազել է-3
       
 2020Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ8003Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4964Նվազել է-3039
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 76-օրենսդրական ակտի նախագիծ947Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ – 85 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1662Աճել է715
3Դիմումների պատասխաններ7056Դիմումների պատասխաններ3302Նվազել է-3754

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 12483 փաստաթուղթ, որից 3306 գրություն, 74 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 5162 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3941 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 4711:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1616 քաղաքացի, որից 443-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 923-ը՝ բանավոր դիմում, 250-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5162 դիմում, որից 4239-ը գրավոր է, 923-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 4113-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 126-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 5589 փաստաթուղթ, որից 1873 գրություն, 3593 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 123 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 75-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 3593 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1949 (54%)-ը պարզաբանվել է, 1380 (38%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 45-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 219-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1332 (31%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1282 (30%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 330 (8%), տարեցների հիմնահարցերի 245 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 239 (6%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 169 (4%), բնակարան հատկացնելու  166 (4%), կենսաթոշակային նպաստների 140 (3%), տեղեկատվության տրամադրման 92 (2%) և սոցիալական աջակցության նպաստների 78 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 230 (25%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 138 (15%), օգնություն հատկացնելու 122 (13%), ավանդի փոխհատուցման 87 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 66 (7%),  բնակարան հատկացնելու  59 (6%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 50 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 48 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 40 (4%), և աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 28 (3%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 25 (3%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ կայացել է 3 ընդունելություն՝ 7 անձի մասնակցությամբ։

 2020Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ.  ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝9253Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝12483Աճել է3230
2Պաշտոնական գրություններ2683Գրություններ, որից՝ 74-օրենսդրական ակտի նախագիծ     3380Աճել է623
3Ներքին փաստաշրջանառություն2680Ներքին փաստաշրջանառություն3941Աճել է1261
4Քաղաքացիների դիմումներ3890Քաղաքացիների դիմումներ5162Աճել է1272
 ա. Գրավոր դիմումներ3531ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  0-ԹԵԺ ԳԻԾ4239Աճել է708
 բ.  Բանավոր դիմումներ359բ.  Բանավոր դիմումներ923Աճել է564
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը896Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1616Աճել է720
 ա. Գրավոր դիմումներ234ա. Գրավոր դիմումներ443Աճել է209
 բ.  Բանավոր դիմումներ359բ.  Բանավոր դիմումներ923Աճել է564
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      303գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      250Նվազել է-53
6Հսկողական փաստաթղթեր504Հսկողական փաստաթղթեր552Աճել է48
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ136ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ214Աճել է78
  
 2020Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3773Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5589Աճել է1816
2Պաշտոնական գրություններ1208Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 123-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1996Աճել է665
3Դիմումների պատասխաններ2565Դիմումների պատասխաններ3593Աճել է1028

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 11388 փաստաթուղթ, որից 2771 գրություն, 86 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 5008 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3523 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 4094:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1864 քաղաքացի, որից 318-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1265-ը՝ բանավոր դիմում, 281-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5008 դիմում, որից 3743-ը գրավոր է, 1265-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3684-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 59-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4998 փաստաթուղթ, որից 1710 գրություն, 3225 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 63 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 57-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 3225 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1777(55%)-ը պարզաբանվել է, 1130 (35%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 61-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 257-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1280 (34%), օգնություն հատկացնելու 1228 (33%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 286 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 182 (5%), բնակարան հատկացնելու  150 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 142 (4%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 124 (3%), սոցիալական աջակցության նպաստների 92 (2%) և տարեցների հիմնահարցերի 68 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 459 (36%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 205 (16%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 150 (12%), ավանդի փոխհատուցման 100 (8%), բնակարան հատկացնելու  80 (6%),  կենսաթոշակային նպաստների 61 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 61 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 34 (3%) և զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության 29 (2%)վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ կայացել է 2 ընդունելություն՝ 3 անձի մասնակցությամբ։

­2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ.  ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 33258980Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 352311388Աճել է2394
2Գրություններ, որից՝   42- իրավական ակտի նախագիծ     2585Գրություններ, որից՝  86 – իրավական ակտի նախագիծ     2857Աճել է272
3Ներքին փաստաշրջանառություն3325Ներքին փաստաշրջանառություն3523Աճել է184
4Քաղաքացիների դիմումներ3070Քաղաքացիների դիմումներ5008Աճել է1938
 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 21 – ԹԵԺ ԳԻԾ2651ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  0 – ԹԵԺ ԳԻԾ3743Աճել է1092
 բ.  Բանավոր դիմումներ419բ.  Բանավոր դիմումներ1265Աճել է846
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1299Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1864Աճել է814
 ա. Գրավոր դիմումներ397ա. Գրավոր դիմումներ318Նվազել է-79
 բ.  Բանավոր դիմումներ419բ.  Բանավոր դիմումներ1265Աճել է846
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      483գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      281Նվազել է-202
6Հսկողական փաստաթղթեր409Հսկողական փաստաթղթեր563Աճել է154
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ103ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ193Աճել է90
   
 2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3701Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4998Աճել է1297
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 68- իրավական նախագիծ   1179Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 63- իրավական նախագիծ   1773Աճել է594
3Դիմումների պատասխաններ2522Դիմումների պատասխաններ3225Աճել է703

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7681 փաստաթուղթ, որից 2032 գրություն, 65 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3266 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2318 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3044:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 980  քաղաքացի, որից 161-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 628-ը՝ բանավոր դիմում, 191-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3266  դիմում, որից  2638-ը գրավոր է, 628-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2605-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 33-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3381  փաստաթուղթ,  որից 960 գրություն, 2373  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  48 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   42-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  2373 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1471 (62%)-ը պարզաբանվել է, 716 (30%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 145-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան , իսկ 41-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 938 (36%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 701 (27%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 267 (10%),  կենսաթոշակային նպաստների 187 (7%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 125 (5%), բնակարան հատկացնելու  84 (3%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 97 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 87 (3%) և տարեցների հիմնահարցերի 50 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 188 (30%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 104 (17%),  կենսաթոշակային նպաստների 82 (13%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 77 (12%), ավանդի փոխհատուցման 58 (9%), բնակարան հատկացնելու  36 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 35 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 13 (2%) և  աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 11 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ   ընդունելություն չի կայացել։

 2020Թ. ՀՈՒՆԱՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 27257414Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 23187681Աճել է267
2Գրություններ, որից՝ 26-օրենսդրական ակտի նախագիծ2040Գրություններ,  որից՝  65-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2097Աճել է57
3Ներքին փաստաշրջանառություն2725Ներքին փաստաշրջանառություն2318Նվազել է-407
4Քաղաքացիների դիմումներ2649Քաղաքացիների դիմումներ3266Աճել է617
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 11-ԹԵԺ ԳԻԾ2214ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 5 -ԹԵԺ ԳԻԾ2638Աճել է424
 բ.  Բանավոր դիմումներ435բ.  Բանավոր դիմումներ628Աճել է193
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1274Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը980Նվազել է-294
 ա. Գրավոր դիմումներ453ա. Գրավոր դիմումներ161Նվազել է-292
 բ.  Բանավոր դիմումներ435բ.  Բանավոր դիմումներ628Աճել է193
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       386գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       191Նվազել է-195
6Հսկողական փաստաթղթեր296Հսկողական փաստաթղթեր316Աճել է20
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ177ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ119Նվազել է-58
       
 2020Թ.ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2116Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3381 Աճել է1265
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 34 օրենսդրական ակտի նախագիծ753Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -48 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1008Աճել է255
3Դիմումների պատասխաններ1363Դիմումների պատասխաններ2373Աճել է1010

Արխիվ     2020   2019    2018    2017    2016