Home Միջգերատեսչական հանձնաժողով

Միջգերատեսչական հանձնաժողով

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային բռնության դեմ ուղղված պետական ռազմավարության մշակման, դրա իրականացման ապահովմանն ուղղված աշխատանքների համակարգմանն աջակցելու, գենդերային բռնության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացման, տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանակման մեխանիզմների մշակման, ինչպես նաև “Ընդդեմ գենդերային բռնության” ազգային ծրագրի մշակման նպատակով ստեղծվել է Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովը` համաձայն ՀՀ Վարչապետի 2010թվականի մարտի 30-ի N213-Ա որոշման:

ՀՀ Վարչապետի 2010 թվականի մարտի 30-ի “Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և անհատական կազմը հաստատելու մասին” N213-Ա որոշում:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 12-ին կայացած նիստի N1 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2010 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայացած նիստի N3 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 17-ին կայացած նիստի N2 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կայացած նիստի N5 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2012 թվականի փետրվարի 17-ին կայացած նիստի N6 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ին կայացած նիստի N7 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից 2013 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկատվություն

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կայացած նիստի N8 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2014 թվականի հունիսի 24-ին կայացած նիստի N9 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ին կայացած նիստի N10 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ին կայացած նիստի N10 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2015 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կայացած նիստի N12 արձանագրություն:

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2016 թվականի հունիսի 9-ին կայացած նիստի N13 արձանագրություն:

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման և տարեցների սոցիալական պաշտպանույթան ռազմավարության իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրում ներառված միջոցառումների /այսուհետ՝ միջոցառումներ/ իրականացումն ապահովելու նպատակով՝ ՀՀ վարչապետի 2013թ. հունվարի 17-ի թիվ 20-Ա որոշմամբ ստեղծվել է Միջգերատեսչական հանձնաժողով:

Բնակչության ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության իրականացումն ապահովելու  նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2014թ. մարտի 27-ին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում կայացած նիստի արձանագրություն

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png