Home ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ

ԱՆՁԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՍՓ գործակալության տարածքային մարմինների զբաղեցրած տարածքները և ժամանակացույցը

Հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  1. ՀՀ կառավարության 2004թ. սեպտեմբերի 23-ի “Տուժած անձանց արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական ծառայության եվ այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը որոշելու կարգը հաստատելու մասին” N 1456-Ն որոշումը
  2. ՀՀ կառավարության 2016թ. հունվարի 29-ի “Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կազմում բժշկասոցիալական փորձաքննական մանկական մասնագիտացված հանձնաժողով ու Շիրակի մարզի N 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1822-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին” N 53-Ն որոշումը
  3. ՀՀ կառավարության 2014թ. հունվարի 9-ի N 1արձանագրային որոշման հիման վրա հաստատված “Անձի բաղմակողմանի գնահատման` առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների վրա հիմնված հաշմանդամության սահմանման մոդելի ներդրման” հայեցակարգ
  4. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ժողովածու
  5. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հունիսի 10-ի N 80-Ա/1 հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 05 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 100-Ա/1 հրամանը
  6. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 09-ի “Հաշմանդամություն ունեցող անձի վերականգնողական անհատական ծրագրի կազմման, վերականգնողական անհատական ծրագրում ընդգրկված վերականգնողական միջոցառումների իրականացման և իրականացմանն աջակցության կարգը, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության բժիշկ-վերականգնողաբան, վնասվածքաբան-օրթոպեդ /վիրաբույժ/ և վերականգնողաբան /էրգոթերապիստ/ մասնագետների պաշտոնների բնութագրերը հաստատելու մասին” N 111-Ա/1 հրամանը
  7. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի մարտի 22-ի թիվ 42-Ն և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի մարտի 25-ի թիվ 10-Ն համատեղ հրաման “Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների նիստերին մասնագետների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին”
  8. ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2006 թվականի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին” N 276-Ն որոշում
  9. ՀՀ կառավարության 13 հունիսի 2003 թվականի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու մասին” N 780-Ն որոշում
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png