Home ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կառուցվածք Նախարարության ենթակա մարմին

Նախարարության ենթակա մարմին

Միասնական սոցիալական ծառայության պետ

Հասցե՝ ք․ Երևան, Նալբանդյան 13

Հեռախոս՝  060 65 40 02

Էլ․ փոստ՝ eduard.petrosyan@socservice.am

eduard.petrosyan@socservice.amwww.socservice.am
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png