Home ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ 2018թ./Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

2018թ./Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

26.12.2018թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմել է Արման Տոնիկյանը նեկայացված փաստաթղթերը թերի են:

25.12.2018թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Սեմյոն Շալվայի Բաբայանը, Ռուզաննա Գևորգի Կռունկյանը և Վարդան Մկրտիչի Ուրֆալյանը`

Սեմյոն Շալվայի Բաբայանը ունի տեխնիկական համակարգերի կառավարում և ավտոմատացում մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վարդան Մկրտիչի Ուրֆալյանը ունի գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Ռուզաննա Գևորգի Կռունկյանը ունի մանկավարժություն և հոգեբանություն  մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Ռուզաննա Գևորգի Կռունկյանը:

24.12.2018թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Ֆինասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-20) թափուր պաշտոնի համար դիմումներ չեն ներկայացրել:

20.12.2018թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմումներ չեն ներկայացրել:

19.12.2018թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Վարդուհի Մկրտիչի Հովհաննիսյանը և Վարդան Մկրտիչի Ուրֆալյանը`

Վարդուհի Մկրտիչի Հովհաննիսյանը ունի կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին, սակայն հրաժարվել է կնքել ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

Վարդան Մկրտիչի Ուրֆալյանը ունի գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին, սակայն չի ներկայացել նախարարություն վիրահատվելու պատճառով:

14.12.2018թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմումներ չեն ներկայացրել:

13.12.2018թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Նոյեմբերյանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-454) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել մեկ քաղաքացի՝ Անժելա Արտակի Բարեղամյանը և նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2018 թ-ի դեկտեմբերի 12-ի N 322-Ա/3 հրամանով նշանակվել է  այդ պաշտոնում։ Անժելա Բարեղամյանը ունի բարձրագույն կրթություն։

12.12.2018թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Կենտրոնի, Նորք Մարաշի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրերի իրականացման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-256) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N

անուն,ազգանուն

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

անուն,ազգանուն

Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի

մասնագիտություն

ամսաթիվ

1. Հերմինե Պետրոսյան Հերմինե Պետրոսյան մ/մ  Իրավագիտություն 11.12.2018թ
2. Շուշանիկ Մելյան Մշակութաբանություն
3. Էլիզա Արղուշյան Մանկավարժություն և հոգեբանություն
4 Գոհար Հովհաննիսյան քաղաքագիտություն
5 Թամարա Մելքոնյան Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
6 Անի Հովհաննիսյան Սոցիալական աշխատանք

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր է կնքվել  Հերմինե Պետրոսյանի հետ:

12.12.2018թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Կենտրոնի, Նորք Մարաշի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-401) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N

անուն,ազգանուն

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

անուն,ազգանուն

Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի

մասնագիտություն

ամսաթիվ

1. Նարեկ Թումասյան Նարեկ Թումասյան Էկոնոմիկա և կառավարում 11.12.2018թ
2. Լիլիթ Զաքարյան Իրավագիտություն
3. Լուսինե Մարտիրոսյան Իրավագիտություն

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքվել է Նարեկ Թումասյանի հետ:

03.12.2018թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմումներ չեն ներկայացրել:

26.11.2018թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմումներ չեն ներկայացրել:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմումներ չեն ներկայացրել:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Եղվարդի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-355) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Յուղիկ Նիկողոսյանը։
Նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 08-ի N 259-Ա/3 հրամանով Յուղիկ Նիկողոսյանը նշանակվել է նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնում։ Յուղիկ Նիկողոսյանը ունի բարձրագույն կրթություն և բավարարում է պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Հրաչ Մարգարյան Հրաչ Մարգարյանը իրավագիտություն 05.10.2018թ
2. Նարեկ Առաքելյան իրավագիտություն
3. Արարատ Բագրատունի իրավագիտություն

Պայմանագիր կնքվել է Հրաչ Մարգարյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է երկու փուլով՝ փաստաթղթային և հարցազրույցի: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդները հրավիրվել են հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Շուշանիկ Զաքարյան Շուշանիկ Զաքարյան Բիզնեսի կազմակերպում 03.10.2018թ
2. Արարատ Բագրատունի Իրավագիտություն
3. Կարինե Ղազարյան Աշխատանքի էկոնոմիկա
4. Շուշան Հարությունյան Իրավագիտություն

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքվել է Շուշանիկ Զաքարյանի հետ:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-430) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Աննա Նադարյան Աննա Նադարյան Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 10.09.2018թ
2. Տաթևիկ Վարդանյան Տնտեսագիտություն
3. Անի Ադամյան Հանրային կառավարում
4. Անահիտ Մարտիրոսյան Մանկավարժություն և մեթոդիկա
5. Լուսինե Մովսիսյան Էկոլոգիական քիմիա
6. Կարինե Հարությունյան Աշխարհագրություն
7. Հերմինե Խուդոյան Ժուռնալիստիկա
8. Նանե Գուլքանյան Սանիտարիա
9. Կարինե Ղազարյան Աշխատանքի էկոնոմիկա

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքվել է Աննա Նադարյանի հետ:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-431) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
անուն,ազգանուն
1 Լյուբով Գևորգյան Լյուբով Գևորգյան կառավարում 07.09.2018թ
2 Տաթևիկ Վարդանյան Տնտեսագիտություն
3 Անի Ադամյան Հանրային կառավարում
4 Թագուհի Փիրուզյան Իրավագիտություն

ունեն բարձրագույն կրթություն, դիմորդներից Լյուբով Գևորգյանը, Տաթևիկ Վարդանյանը և Թագուհի Փիրուզյանը բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին, իսկ Անի Ադամյան չուներ բավարար աշխատանքային ստաժ իր ներկայացրած փաստաթղթերի համաձայն:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-202) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
անուն,ազգանուն
1 Արփինե Մկրտչյան Արփինե Մկրտչյան Միջազգային հարաբերություններ 07.09.2018թ
2 Աննա Հայարպետյան Քաղաքագիտութուն
3 Տիգրան Օհանայան Տնտեսագետ
4 Մհեր Պապոյան Միջազգային հարաբերություններ
5 Աննա Վարդանյան Շուկայաբանություն /մարքեթինգ/
6 Հրածին Վարդանյան Սփյուռաքիտություն
7 Գյուլնարա Մովսիսյան Քաղաքագիտություն
8 Սյուզաննա Մխեյան Անգլերեն լեզվի և գրականության ուսուցիչ
9 Արմինե Խուդոյան Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա
10 Վերոնիկա Գասպարյան Քաղաքագիտություն
11 Անի Ադամյան Հանրային կառավարում

բոլոր դիմորդները բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Կենտրոնի, Նորք-Մարաշի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-376) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմողների մասին

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն, ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
ամսաթիվ համար
դիմորդների

անուն, ազգանուն

 

1 Հովհաննես Օհանյան Հովհաննես Օհանյան 03.09.2018թ. 222-Ա/3
2 Վարդան Միրզոյան

Բոլոր դիմորդները բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության ծրագրերի իրականացման մեթոդական աջակցության և խորհրդատվության բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-296) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
ամսաթիվ համար
անուն,ազգանուն
1 Գոհար Մոսյան Գոհար Մոսյան 03.09.2018 220-Ա/3
2 Կարինե Հարությունյան
3

ունեն բարձրագույն կրթություն, բոլոր դիմորդները բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին: Կարինե Հարությունյանը հրաժարվել է պատճառաբանելով աշխատավայրի հեռավորությունը:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Ճամբարակի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-326) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
ամսաթիվ համար
անուն,ազգանուն
1 Ռուբեն Երիցյան Ռուբեն Երիցյան 03.09.2018 221-Ա/3
2 Քոչար Քոչարյան
3 Ներսես Հովհաննիսյան

ունեն բարձրագույն կրթություն, դիմորդներից Ռուբեն Երիցյանը և Քոչար Քոչարյանը   բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին, իսկ Նարեկ Հովհաննիսյանը չուներ բավարար աշխատանքային ստաժ:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.1-228) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
ամսաթիվ համար
անուն,ազգանուն
1 Կարեն Գրիգորյան Կարեն Գրիգորյան 29.08.0218 216-Ա/3
2 Արման Հարությունյան
3 Նարեկ Առաքելյան

ունեն բարձրագույն կրթություն և բոլոր դիմորդները բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Մալաթիա-Սեբաստիայի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գործատուների հետ համագործակցության և աշխատաշուկայի տվյալների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-411) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմողների մասին

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
ամսաթիվ համար
անուն,ազգանուն
1 Սեմյոն Բաբայան Սեմյոն Բաբայան 27.08.2018թ. 214-Ա/3
2 Մովսես Չապանյան
3 Կարինե Հարությունյան

Բոլոր դիմորդները բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-202) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
ամսաթիվ համար
անուն,ազգանուն
1 Հերմինե Գանջալյան Հերմինե Գանջալյան 27.08.2018թ. 213-Ա/3
2 Գյուլնարա Մովսիսյան
3 Արտավազդ Խալաթյան

բոլոր դիմորդները բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Ջերմուկի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-388) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Արմինե Ղևոնդյանը, Հրազդանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-349) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար՝ Արմինե Բակլաչյանը։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 2018 թվականի օգոստոսի 15-ի (համապատասխանաբար) N 199-Ա/3 և N 200-Ա/3 հրամաններով Արմինե Ղևոնդյանը և Արմինե Բակլաչյանը նշանակվել են նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոններում։ Նրանք ունեն բարձրագույն կրթություն և բավարարում են նշված պաշտոնների անձնագրերի պահանջներին:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության աշխատաշուկայի վելուծության, կանխատեսման և գնահատման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-326) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի
ամսաթիվ համար
անուն,ազգանուն
1 Անահիտ Ղարիբյան Անահիտ Ղարիբյան 15.08.2018թ 201-Ա/3
2 Հեղինե Բախշյան
3 Օֆելյա Ավագյան

ունեն բարձրագույն կրթություն և բոլոր դիմորդները բավարարում էին տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Շենգավիթի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գործատուների հետ համագործակցության և աշխատաշուկայի տվյալների հավաքագրման բաժնի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-419) գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Արտակ Խանամիրյանը /ծնված` 11․10.1989 թվականին, 2010 թվականին ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը, 2015 թվականին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2017 թվականի  դեկտեմբերի 5-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Գինուշ Զատիկյանը /ծնված` 20.03.1978 թվականին, 2000 թվականին ավարտել է Լենինականի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը, ունի պատմության ուսուցչի որակավորում/։

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Անահիտ Կարապետյանը /ծնված` 24.07.1968 թվականին, 1990 թվականին ավարտել է Լենինականի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը, ունի ռուսաց լեզու և գրականություն, լրացուցիչ մանկավարժություն մասնագիտություն/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2017 թվականի հունիսի 15-ին կայացած մրցույթի արդյունքում  հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Վահան Հարությունի Զուրաբյանը /ծնված` 01.02.1979 թվականին, 2000 թվականին ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտը, ունի տնտեսագետի որոկավորում/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության կանանց հիմնահարցերի բաժնի առաջատար մասնգետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-294)  թափուր պաշտոնի համար 2017 թվականի մայիսի 30-ին կայացած  մրցույթում միանձնյա հաղթող է ճանաչվել և նշանակվել Սոֆի Բոստանչյանը  /ծնված` 17.01.1993թվականին,  ավարտել է  Երևանի պետական համալսարանի Հանրային կառավում ֆակուլտետը/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2017 թվականի հունիսի 6-ին կայացած մրցույթի արդյունքում  հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Ռուզաննա Հովհաննիսյանը /ծնված` 22.06.1961 թվականին, 1985 թվականին ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը, ունի կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչի մասնագիտություն/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (25-3.1-228) պաշտոնում նշանակվել է Իրինա Սայադի Շահումյանը ծնված 16.02.1979 թվականին, 2008 թվականին ավարտել է Երևանի <<Գլաձոր>> համալսարանը, 2014 թվականին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության կանանց հիմնահարցերի բաժնի առաջատար մասնգետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-294)  թափուր պաշտոնի համար կայացած  մրցույթում հաղթող  ճանաչվածներից  նշանակվել է Աննա Արզումանյանը  /ծնված` 26.06.1992թվականին,  ավարտել է  Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիա ֆակուլտետը, ստացել է սոցիալական աշխատող որակավորում/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժնի առաջին կարգի մասնգետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-202)  թափուր պաշտոնում նշանակվել է Մերի Սարգսյանը  /ծնված` 24.08.1992թվականին,  ավարտել է  Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Վայքի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-386) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2016 թվականի հուլիսի 14-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված  Նարեկ Ֆեդիկի Ղազարյանը նշանակվել է այդ պաշտոնում /ծնված` 11.12.1981 թվականին, 2011 թվականին ավարտել է Երևանի «Գալիք» համալսարանը, ունի «իրավագիտություն» մասնագիտություն/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի   առաջատար  մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-429) թափուր պաշտոնը համալրելու համար հայտարարված մրցույթում հաղթողներից նշանակվել է Գոհար Անակչյանը  /ծնված` 12.05.1975 թվականին,  ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը ունի Սերվիս մասնագիտությունը/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2016 թվականի հունիսի 29-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված Արտակ Ռոբերտի Հարությունյանը  նշանակվել է այդ պաշտոնում /ծնված` 01.06.1976 թվականին, 2001 թվականին ավարտել է Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանը, ունի իրավագետի մասնագիտություն/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի պետի (25-2.2-96) պաշտոնում նշանակվել է Արամ Ռազմիկի Պետրոսյանը ծնված 16.08.1978 թվականին, 1999 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, իրավական ապահովման բաժնի  գլխավոր մասնագետի  (25-3.1-228)  պաշտոնում նշանակվել է Վարդուշ Գևորգի Եսայանը ծնված 10.09.1981 թվականին, 2003 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության գործակալության Աջափնյակի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-412) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2016 թվականի մայիսի 4-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուներից նշանակվել է այդ պաշտոնում Մարինե Մանուչարյանը  /ծնված` 08.03.1962 թվականին, 1984 թվականին ավարտել է Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտը/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության գործակալության  Քանաքեռ-Զեյթունի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-422) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2016 թվականի մայիսի 6-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուներից նշանակվել է այդ պաշտոնում Վահե Սարգսյանը /ծնված` 07.09.1986 թվականին, 2007 թվականին ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության գործակալության Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գործատուների հետ համագործակցության և աշխատաշուկայի տվյալների հավաքագրման բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.1-200) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2016 թվականի ապրիլի 28-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուներից նշանակվել է այդ պաշտոնում Արմինե Եղիազարյանը  /ծնված` 20.01.1971 թվականին, 1993 թվականին ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, 2008 թվականին` Գյումրիի Պրոգրես համալսարանը/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Արարատի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-205) պաշտոնում նշանակվել է Անահիտ Խուրշուդյանը /ծնված` 05.03.1993 թվականին, 2014 թվականին ավարտել է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը ունի լեզվաբանի մասնագիտություն/:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետի համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներից  նշանակվել է Արթուր Վանիկի Ավետիսյանը (ծնված 1980թ. ապրիլի 24-ին, 2000 թվականին  ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիան, ունի տնտեսագետ-կազմակերպիչ որակավորում):
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ծրագրերի իրականացման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-238) պաշտոնում նշանակվել է Տիգրան Գասպարյանը /ծնված` 05.03.1989 թվականին, 2010 թվականին ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը ունի «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտություն/:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Կենտրոն, Նորք-Մարաշի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրերի իրականացման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-256) պաշտոնում նշանակվել է Տարոն Շահբազյանը /ծնված` 21.11.1991 թվականին, 2014 թվականին ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը ունի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն/:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության Արտաշատի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գործատուների հետ համագործակցության ևաշխատաշուկայի տվյալների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետի համար հայտարարված մրցույթում միանձնյա հաղթող է ճանաչվել և նշանակվել Արմինե Գաբրիելի Պողոսյանը (ծնված 1976թ. դեկտեմբերի 12-ին, 2008 թվականին ավարտել է Գյումրիի “Պրոգրես” համալսարանը, ունի մանկավարժի որակավորում):

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png