Home ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ 2019թ./Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

2019թ./Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

03.12.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

26.11.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնում փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են  քաղաքացիներ՝ Արտակ Դաշյանը, Ալբերտ Աբրահամյանը:

Պայմանագիր կնքվել է Արտակ Դաշյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի:

19.11.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնում փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝ Անի Ադամյանը, Արման Ղարաջյանը:

Պայմանագիր կնքվել է Արման Ղարաջյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ Անի Ադամյանը չուներ ծրագրում պահանջվող աուդիովիզուալ բովադակության ստեղծման, նկարահանման մոնտաժի հմտություններ, տեսնկարահանում իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի պետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

28.10.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնում փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են  քաղաքացիներ՝ Անի Ադամյանը, Երանուհի Յայլախանյանը:

Պայմանագիր կնքվել է Երանուհի Յայլախանյան հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ Անի Ադամյանի մասնագիտությունը «Հանրային Կառավորում» է, որը չէր համապատասխանում հայտարարությամբ պահանջվող մասնագիտությանը:

24.10.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են  քաղաքացիներ՝ Քրիստինե Մայիլյանը, Մարիամ Համբարձումյանը, Տարոն Ափինյանը, Հայկուհի Սաֆարյանը

Պայմանագիր կնքվել է Քրիստինե Մայիլյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի:

24.10.2019թ. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են  քաղաքացիներ՝ Անի Դավթյանը, Մամիկոն Ղազարյանը և Քրիստինե Հայրապետյանը:

Միաժամանակ դիմել է քաղաքացի Արփինե Ստեփանյանը, որը չուներ տնտեսագետի բարձրագույն կրթություն:

Պայմանագիր կնքվել է Մամիկոն Ղազարյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի:

10.10.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի փորձագետի պաշտոնում նշանակվել է  Հրաչ Մարգարյանը՝ ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, հանրային ծառայության ոլորտում մեկ տարվա ստաժ։

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց։

07.10.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնին Սիրանուշ Աշոտի Անտոնյանը: /ծնված` 01.04.1982 թվականին, 2003 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, ունի հոգեբանության բակալավրի աստիճան, 2005 թվականին` հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան, 2014 թվականից հոգեբանական գիտությունների թեկնածու է/:

07.10.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-33.5-Մ2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

30.09.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-33.5-Մ2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

25.09.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Վանաձորի մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթողներ չեն եղել:

23.09.2019թ. – Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 10-32.2-Մ2-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ` Կարինե Յուրիի Բադալյանը, Լուսինե Կիմիկի Բասեցյանը, Հասմիկ Խաչատուրի Պապյանը, Սիլվա Լյուդվիկի Ղազարյանը, Լևոն Գարիկի Շառաջյանը, Լուսինե Սուրենի Հակոբյանը,Կարեն Հրանտի Գրիգորյանը`

Կարինե Յուրիի Բադալյանը ունի «Մանկաբույժի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լուսինե Կիմիկի Բասեցյանը ունի «Արաբագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հասմիկ Խաչատուրի Պապյանը ունի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սիլվա Լյուդվիկի Ղազարյանը ունի «Ինժիներ-կոնստրուկտոր-տեխնոլոգ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լևոն Գարիկի Շառաջյանը ունի «Հանրային Կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լուսինե Սուրենի Հակոբյանը ունի «Հոգեբանության ուսուցիչ, դաստիարակ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Կարեն Հրանտի Գրիգորյանը ունի «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Կարինե Յուրիի Բադալյանը:

23.09.2019թ. – Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետի տեղակալի  (ծածկագիր՝ 10-32.3-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ` Արմեն Մալիկի Թելունցը, Էլմիրա Վանյայի Յուզբաշյանը, Վարդան Ռազմիկի Գրիգորյանը, Սամվել Վանիկի Մակարյանը, Կարինե Լավրենտի Բեկնազարյանը, Լուսինե Ազատի Աբրահամյանը, Սոնա Վաչագանի Հակոբյանը`

Արմեն Մալիկի Թելունցը ունի «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Էլմիրա Վանյայի Յուզբաշյանը ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վարդան Ռազմիկի Գրիգորյանը,ունի «Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սամվել Վանիկի Մակարյանը ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Կարինե Լավրենտի Բեկնազարյանը ունի «Պատմության ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լուսինե Ազատի Աբրահամյանը ունի «Բանասերի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սոնա Վաչագանի Հակոբյանը ունի «Լեզվաբանության» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արմեն Մալիկի Թելունցը:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

20.09.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 25-2.2-93) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

17.09.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են  քաղաքացիներ՝ Սվետլանա Ջիլավյանը, Անժելա Խաչատրյանը, Սյուզաննա Ամզարյանը, Արայիկ Բաղդասարյանը, Սուսաննա Ավետիսյանը, Արթուր Հովհաննիսյանը:

Պայմանագիր կնքվել է Սվետլանա Ջիլավյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

13.09.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-32.2-Մ2-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

12.09.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել է քաղաքացի՝ Մարիամ Գալտագազյանը:

Պայմանագիր կնքվել է Մարիամ Գալտագազյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

03.09.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-32.2-Մ2-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

27.08.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել է քաղաքացիներ՝ Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը, Ռոզա Հայկի Մկրտչյանը:

Պայմանագիր կնքվել է Ռոզա Հայկի Մկրտչյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

31.07.2019թ. – Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի առաջատար մասնագետի  (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.2-12) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ` Անահիտ Հովհաննեսի Հովհաննիսյանը, Դորա Ռուբիկի Դումոյանը, Օվսաննա Սպարտակի Սարգսյանը, Մերի Սամվելի Սիմոնյանը, Հասմիկ Խաչատուրի Պապայանը, Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը, Լիլիա Լավրենտի Ղուկասյանը, Արշակ Աշոտի Ներսիսյանը, Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը, Աիդա Հենրիկի Ավագյանը`

Անահիտ Հովհաննեսի Հովհաննիսյանը ունի «ուսուցիչ մանկավարժություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Դորա Ռուբիկի Դումոյանը ունի «ուսուցիչ մանկավարժություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Օվսաննա Սպարտակի Սարգսյանը ունի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Մերի Սամվելի Սիմոնյանը ունի «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հասմիկ Խաչատուրի Պապայանը ունի «Միջազգային Հարաբերություններ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը ունի «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լիլիա Լավրենտի Ղուկասյանը ունի «Բանասեր, ուսուցիչ, թարգմանիչ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Արշակ Աշոտի Ներսիսյանը ունի «Պատմաբան» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը ունի «Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Աիդա Հենրիկի Ավագյանը ունի «Մեքենաշինության Էկոնամիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Անահիտ Հովհաննեսի Հովհաննիսյանը:

01.07.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Նորքի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2019 թվականի հունիսի 13-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուներից նշանակվել է այդ պաշտոնում Արթուր Մելքոնյանը /ծնված` 25.04.1980 թվականին, 1993 թվականին ավարտել է  Երևանի   պետական տնտեսագիտական ինստիտուտը, ունի «կառավարում» մասնագիտություն/:

17.06.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննությւան գործակալության վերափորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-300) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է՝

Վահե Բաբայանը ունի բուժական գործ մասնագիտությամբ հոգեբույժի որակավորմամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Վահե Բաբայանը։

17.06.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.3-61) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են՝

Գարիկ Մուսայելյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սեդա Հայրապետյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է  Սեդա Հայրապետյանը։

04.06.2019թ. – Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետի  (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.1-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ` Ստեփան Արարատի Մաչյանը, Ռոման Վաղինակի Հակոբջանյանը, Վարդան Հայկի Միրզոյանը:

Ստեփան Արարատի Մաչյանը ունի «Կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Ռոման Վաղինակի Հակոբջանյանը ունի «Տնտեսագետ-հաշվապահ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վարդան Հայկի Միրզոյանը ունի «Ագրոնոմիա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է  Ստեփան Արարատի Մաչյանը:

23.05.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2019 թվականի մայիսի 17-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուներից նշանակվել է այդ պաշտոնում Լիլիթ Հակոբյանը /ծնված` 06.04.1975 թվականին, 1998 թվականին ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը/։

21.05.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության նպաստների բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-8) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ` Աստղիկ Հովհաննեսի Արղուշյանը, Անահիտ Սուրիկի Մարգարյանը, Աշխեն Վասակի Կարեյանը, Աիդա Հենրիկի Ավագյանը, Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը, Սիրանուշ Վաղինակի Խորենյանը, Սիրվարդ Զավենի Սարգսյանը, Լուսինե Մանվելի Խաչատրյանը

Աստղիկ Հովհաննեսի Արղուշյանը ունի «Ինժիներ-սիստեմատեխնիկ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Անահիտ Սուրիկի Մարգարյանը ունի «Տնտեսագետ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Աշխեն Վասակի Կարեյանը ունի «Մանկավարժական» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Աիդա Հենրիկի Ավագյանը ունի «Ինժիներ-տնտեսագետ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը ունի «Ֆիզիկայի ուսուցիչ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սիրանուշ Վաղինակի Խորենյանը ունի «Կենասբանության և քիմիայի ուսուցիչ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սիրվարդ Զավենի Սարգսյանը  ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լուսինե Մանվելի Խաչատրյանը ունի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է  Աստղիկ Հովհաննեսի Արղուշյանը:

15.05.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության նպաստների բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝ Աիդա Հենրիկի  Ավագյանը, Սիրվարդ Զավենի Սարգսյանը, Գոհար Սամվելի Մոսյանը, Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը, Սուսաննա Անդրանիկի Պողոսյանը, Մարիամ Սաշայի Մարտիրոսյանը, Կարինե Մարտունի Բաղդասրարյանը:

Պայմանագիր կնքվել է Սուսաննա Անդրանիկի Պողոսյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է մեկ փուլով՝ փաստաթղթային: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

14.05.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.2-97) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է քաղաքացի Միքայել Սուրենի Գրիգորյանը

Միքայել Սուրենի Գրիգորյանը ունի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է  Միքայել Սուրենի Գրիգորյանը:

14.05.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.2-262) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Գևորգ Արսենի Խաչատրյանը, Մարիամ Սաշայի Մարտիրոսյանը, Անահիտ Մերուժանի Հակոբյանը, Սաթենիկ Վանիկի Խաչատրյանը, Մարինե Անդրանիկի Ղարիբյանը, Սիրվարդ Զավենի Սարգսյանը, Ռուզան Գառնիկի Գալստյանը, Սեմյոն Շալվայի Բաբայանը, Աիդա Հենրիկի Ավագյանը, Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը

Գևորգ Արսենի Խաչատրյանը ունի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Մարիամ Սաշայի Մարտիրոսյանը ունի «Անգլերեն լեզվի ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սաթենիկ Վանիկի Խաչատրյանը ունի «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Անահիտ Մերուժանի Հակոբյանը ունի «Մշակաութաբանություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Մարինե Անդրանիկի Ղարիբյանը ունի «Արևելագետ-բանասերի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի, թագմանչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Սիրվարդ Զավենի Սարգսյանը ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Ռուզան Գառնիկի Գալստյանը ունի «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Սեմյոն Շալվայի Բաբայանը ունի «Ճարտարագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Աիդա Հենրիկի Ավագյանը ունի «Ինժիներ-Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը ունի «Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Գևորգ Արսենի Խաչատրյանը:

30.04.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-172) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Դիանա Արմենի Մադոյանը, Աննա Ֆերդինանդի Երեմյանը, Սաթենիկ Վանիկի Խաչատրյանը, Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը

Դիանա Արմենի Մադոյանը ունի «Կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Աննա Ֆերդինանդի Երեմյանը ունի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սաթենիկ Վանիկի Խաչատրյանը ունի «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը ունի «Աշխատանքի էկոնոմիկա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է  Դիանա Արմենի Մադոյանը:

22.04.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Երանուհի Մերուժանի Յայլախանյանը,Հայարփի Օնիկի Ռափյանը, Սևակ Ալբերտի Միլիտոնյանը, Գոհար Գրիգորի Ջուլհակյանը, Անահիտ Բենիամինի Ղիասյանը, Արմենուհի Թաթուլի Ստեփանյանը, Կարինե Լևոնի Գրիգորյանը:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Երանուհի Մերուժանի Յայլախանյանը:

17.04.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-4.2-24) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Անի Սամվելի Ամարյանը, Լուսինե Ֆրոնտիկի Ջանջուղազյանը, Անդրանիկ Ասենի Գրիգորյանը, Թագուհի Սլավիկի Չափանյանը, Գոհար Արշակի Հովհաննիսյանը, Կարինե Ստանիսլավի Աֆիյանը, Մարիամ Արթուրի Մարտիրոսյանը, Հասմիկ Արամայիսի Առուշանյանը, Արևիկ Լևոնի Խաչատրյանը, Սրբուհի Աբելի Խաչատրյանը, Աննա Մայիսի Գոգինյանը, Սուսաննա Արմենի Գալստյանը, Աիդա Կարենի Պապիկյանը, Սիրուն Մանվելի Մարտիրոսյանը, Թամարա Խաչատուրի Մելքոնյանը:

Անի Սամվելի Ամարյանը ունի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լուսինե Ֆրոնտիկի Ջանջուղազյանը ունի «Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Անդրանիկ Արսենի Գրիգորյանը ունի «տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Թագուհի Սլավիկի Չափանյանը ունի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Գոհար Արշակի Հովհաննիսյանը ունի «Սոցիալ-մշակույթային գործունեություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Կարինե Ստանիսլավի Աֆիյանը ունի «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Աննա Մայիսի Գոգինյանը ունի «Ռադիոինժեներ-կոստրուկտոր-տեխնոլոգի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հասմիկ Արամայիսի Առուշանյանը ունի «Պատմության և իրավագիտության ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Մարիամ Արթուրի Մարտիրոսյանը ունի «Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Արևիկ Լևոնի Խաչատրյանը ունի «Բանասիրություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սրբուհի Աբելի Խաչատրյանը ունի «Կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուսաննա Արմենի Գալստյանը ունի «Սերվիս» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Աիդա Կարենի Պապիկյանը ունի «Մշակութաբանություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սիրուն Մանվելի Մարտիրոսյանը ունի «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Թամարա Խաչատուրի Մելքոնյանը ունի «Տնտեսագիտություն և Կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Անի Սամվելի Ամարյանը:

17.04.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-229) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Արուս Գրիշայի Գալստյանը, Սեմյոն Սլավայի Բաբայանը, Անի Լևոնի Պապիկյանը, Լուսինե Մանվելի Խաչատրյանը, Էմմա Սուրենի Օհանյանը, Անահիտ Մերուժանի Հակոբյանը, Կարինե Ստանիսլավի Աֆիյանը, Հասմիկ Արսենի Հարությունյանը, Աննա Մայիսի Գոգինյանը, Հասմիկ Արամայիսի Առուշանյանը, Ժենյա Հովհաննեսի Ավետիսյանը, Հասմիկ Գեորգիի Խանվելյանը, Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը։

Արուս Գրիշայի Գալստյանը ունի «Սոցոլոգիա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Սեմյոն Սլավայի Բաբայանը ունի «Կապի միջոցների ճարտարագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը ունի «Ֆիզիկայի ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Անի Լևոնի Պապիկյանը ունի «Մաթեմատիկայի ուսուցչի» բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լուսինե Մանվելի Խաչատրյանը ունի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Էմմա Սուրենի Օհանյանը ունի «Բանասիրություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Անահիտ Մերուժանի Հակոբյանը ունի «Մշակութաբանություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Կարինե Ստանիսլավի Աֆիյանը ունի «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հասմիկ Արսենի Հարությունյանը ունի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Աննա Մայիսի Գոգինյանը ունի «Ռադիոինժեներ-կոստրուկտոր-տեխնոլոգի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հասմիկ Արամայիսի Առուշանյանը ունի «Պատմության և իրավագիտության ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Ժենյա Հովհաննեսի Ավետիսյանը ունի «Ուսուցիչ Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հասմիկ Գեորգիի Խանվելյանը ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արուս Գրիշայի Գալստյանը:

17.04.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-4.1-199) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են Սոնա Վանիկի Վահանյանը, Կարինե Մարտունի Բաղդասարյանը, Կարեն Ռուբիկի Նազարյանը, Անդրանիկ Արսենի Գրիգորյանը:

Սոնա Վանիկի Վահանյանը ունի «տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Կարինե Մարտունի Բաղդասարյանը ունի «տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Կարեն Ռուբիկի Նազարյանը ունի «տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Անդրանիկ Արսենի Գրիգորյանը «տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Սոնա Վանիկի Վահանյանը:

17.04.2019թ. –Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության տնտեսագիտական բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.2-8) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Արտակ Հովհաննեսի Մկրտչյանը: 

Արտակ Հովհաննեսի Մկրտչյանը  ունի «աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արտակ Հովհաննեսի Մկրտչյանը:

10.04.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Դիլիջանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-375) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Կարեն Հովհաննիսյանը, Աննա Եսայանը, Դավիթ Շամբարյանը և Լևոն Ավագյանը։

Կարեն Հովհաննիսյանի ունի «հաշվապահական հաշվառման և տնտեսագիտական գործունեության վերլուծություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Քաղաքացիներ՝ Աննա Եսայանի, Դավիթ Շամբարյանի և Լևոն Ավագյանի

ներկայացրած տվյալները  չեն բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Կարեն Հովհաննիսյանը:

08.04.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-291) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Անուշ Սուրենի Մաղաքյանը, Էդուարդ Սամվելի Ալեքսանյանը և Քրիստինե Գառնիկի Մանուկյանը`

Անուշ Սուրենի Մաղաքյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Էդուարդ Սամվելի Ալեքսանյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Քրիստինե Գառնիկի Մանուկյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Անուշ Սուրենի Մաղաքյանը:

08.04.2019թ. – Զբաղվածության պետական գործակաւոթյան աշխատաշուկայի վերլուծության, կանխատեսման և գնահատման բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-326) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Արփինե Փարսադանյանը, Սեմյոն Բաբայանը, Սուրիկ Գրիգորյանը, Սիրվարդ Սարգսյանը, Արմենուհի Սարգսյանը, Սոնա Վարդանյանը, Լուսինե Խաչատրյանը,Անահիտ Մարգարյանը`

Արփինե Փարսադանյանը ունի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Սեմյոն Բաբայանը ունի «Կապի միջոցների ճարտարագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուրիկ Գրիգորյանը ունի «Ֆիզիկայի ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սիրվարդ Սարգսյանը ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Արմենուհի Սարգսյանը ունի «Ճարտարագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սոնա Վարդանյանը ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Լուսինե Խաչատրյանը ունի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Անահիտ Մարգարյանը ունի «Տնտեսագետի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արփինե Փարսադանյանը:

29.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.2-73) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Արտակ Մարկոսյանը, Արտեմ Բուդաղյանը, Սուրիկ Գրիգորյանը, Հերմինե Գևորգյանը, Կարինե Բադալյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Հովհաննես Բաբայանը, Արմեն Հովհաննիսյանը, Մարինե Մաթոսյանը, Արմեն Անտոնյանը, Զոյա Հալևորյանը`

Արտակ Մարկոսյանը ունի «Պատմություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Արտեմ Բուդաղյանը ունի «Տնտեսագետ-էկոլոգ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուրիկ Գրիգորյանը ունի «Ֆիզիկայի ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հերմինե Գևորգյանը ունի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Կարինե Բադալյանը ունի «Մանկաբույժ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Արմեն Խաչատրյանը ունի «Ինժիներ մետալուրգի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հովհաննես Բաբայանը ունի «Ռադիոտեխնիկա և կապի միջոցներ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Արմեն Հովհաննիսյանը ունի «Ճարտարագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Մարինե Մաթոսյանը ունի «Աշխարհագրության ուսուցչուհի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Արմեն Անտոնյանը ունի «Ինժիներ երկրաֆիզիկոսի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Զոյա Հալևորյանը ունի «Սոցոլոգիա» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արտակ Մարկոսյանը:

28.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Հրազդանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրեի իրականացման բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր`  25-3.1-195 ) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Աշոտ ՈՒդումյանը, Արման Պետրոսյանը և Միքայել Մովսիսյանը։

Աշոտ ՈՒդումյանը ունի «Պատմություն և իրավագիտություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Արման Պետրոսյանը ունի «Փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Միքայել Մովսիսյանը ունի «Իրավագիտություն» մանկավարժություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Միքայել Մովսիսյանը ունի «Ֆինանսներ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աշոտ ՈՒդումյանը:

19.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.2-429) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Աշխեն Դավթյանը, Աշխեն Կարեյանը, Հայկ Գևորգյանը, Սուրիկ Գրիգորյանը և Հրածին Վարդանյանը։

Աշխեն Դավթյանը ունի «Ինժիներ շինարարի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Աշխեն Կարեյանը ունի «Հայոց լեզվի և գրականության» մանկավարժություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հայկ Գևորգյանը ունի «Իրավագիտություն» մանկավարժություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուրիկ Գրիգորյանը ունի «Ֆիզիկայի ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հրածին Վարդանյանը ունի «Հայոց լեզվի և գրականության» մանկավարժություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աշխեն Դավթյանը:

05.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի  բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-172) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Լիլիթ Արամի Օրդուխանյանը և Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը`

Լիլիթ Արամի Օրդուխանյանը ունի գործարար կառավարում բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Լիլիթ Արամի Օրդուխանյանը հրաժարվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնել վերը նշված պաշտոնը։

Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը  ունի տնտեսագեըի մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը  հրաժարվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնել վերը նշված պաշտոնը։

05.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել է քաղաքացի՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Մարիաննա Փայտյան Մարիաննա Փայտյան Լրագրություն 05.03.2019թ.

Պայմանագիր կնքվել է Մարիաննա Փայտյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է երկու փուլով՝ փաստաթղթային և հարցազրույցի: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

06.02.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-228) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Ռուզաննա Լևոնի Աբրահամյանը, Աննա Իվանի Կերխանաջևան, Շուշան Սուրենի Հարությունյանը`

Ռուզաննա Լևոնի Աբրահամյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Ռուզաննա Լևոնի Աբրահամյանը հրաժարվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնել վերը նշված պաշտոնը։

Աննա Իվանի Կերխանաջևան ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Շուշան Սուրենի Հարությունյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Շուշան Սուրենի Հարությունյանը:

04.02.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-20) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Մանե Դավիթի Սարոյանը, Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը`

Մանե Դավիթի Սարոյանը ունի «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը ունի գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մանե Դավիթի Սարոյանը:

24.01.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-4.1-198) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Նարե Վարդանի Աբրահամյանը, Մարիամ Մուշեղի Բադալյանը, Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը, Նելլի Առուստամի Սողոմոնյանը, Մարիամ Նիկոլայի Պարյանը, Լևոն Էդիկի Հակոբյանը, Անի Աշոտի Հովհաննիսյանը, Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը, Գյուլնարա Մայիսի Մովսիսյանը`

Նարե Վարդանի Աբրահամյանը ունի միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Մարիամ Մուշեղի Բադալյանը ունի սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը ունի գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Նելլի Առուստամի Սողոմոնյանը ունի ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում)  մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Մարիամ Նիկոլայի Պարյան ունի իրավագիտություն քրեական իրավունք և դատավարություն մասնագիտությամբ կրթություն, չի բավարարում տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին, քանի որ ներկայացված դիպլոմը չի հանդիսանում պետական նմուշի դիպլոմ,

Լևոն Էդիկի Հակոբյանը ունի հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Անի Աշոտի Հովհաննիսյանը ունի սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը ունի հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Գյուլնարա Մայիսի Մովսիսյանը ունի քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նարե Վարդանի Աբրահամյանը:

24.01.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-228) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմորդներ չեն եղել։

24.01.2019թ. – Զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժնի առաջատար մասնագետի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-300) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Ամալյա Ենոքյան Հանրային կառավարում 24.01.2019թ.
2. Արուսյակ Գասպարյան Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
3. Հակոբ Ալեքսանյան Կենսաբանության ուսուցիչ
4. Սեմյոն Բաբայան Ինժիներ-Էլեկտրիկ
5. Վարդան Ուրֆալյան Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքվել է Ամալյա Ենոքյանի հետ:

Հարցազրույցին չի ներկայացել Վարդան Ուրֆալյանը:

16.01.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել է քաղաքացի՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Դիանա Մադոյան Դիանա Մադոյանը Կառավարում 16.01.2019թ.

Պայմանագիր կնքվել է Դիանա Մադոյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է երկու փուլով՝ փաստաթղթային և հարցազրույցի: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

09.01.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմորդներ չեն եղել:

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png