Հարգելի քաղաքացի,

Եթե Դուք դիմում եք ներկայացրել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը ընդունարանի, փոստի կամ էլեկտրոնային ընդունարանի միջոցով, ապա նախարարության ընդունարանում` առձեռն և/կամ փոստատարի միջոցով ստացել եք ծանուցագիր, որում նշված է Ձեր ծածկագիրը:

Մուտքագրեք այն համապատասխան պատուհանում, որպեսզի կարողանաք հետևել Ձեր դիմումի ընթացքին:

Առցանց համարը (XXXX-XXXX-XXXX):
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png