Հարգելի քաղաքացի,

Եթե Դուք դիմում եք ներկայացրել Ձեր տարածքի համալիր սոցիալական ծառայություններ
մատուցող տարածքային կենտրոնին, ապա այնտեղ ստացել եք ստացական, որում
նշված է Ձեր դիմումի համարը:
Մուտքագրեք այն համապատասխան պատուհանում, որպեսզի կարողանաք հետևել
Ձեր դիմումի ընթացքին:

Առցանց համարը (XX-X-XXXXXXXXXXX):
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png