2014/Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի

 1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն», պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կայացած մրցույթի արդյունքում  հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Վարդան Հախվերդյանը /ծնված` 05.01.1972թվականին, 1993թ. ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, ունի «Տնտեսական և սոցիալական պլանավորում» մասնագիտություն:
 2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի դեկտեմբերի 24-ին կայացած մրցույթի արդյունքում  հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Սամվել Մեխակի Խաչատրյանը /ծնված` 25.03.1955 թվականին, 1978թ. ավարտել է Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, ունի «Լեռնային ինժեներ» մասնագիտություն:
 3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Հաշմանդամների մասնագիտական կողմնորոշման և աշխատանքային վերականգնողական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կայացած մրցույթի արդյունքում  հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Արման Հայկադամի Էլոյանը /ծնված` 08.01.1985 թվականին, 2006 թվականին ավարտել է.Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը, 2009 թվականին` ՀՀ կառավարման պետական ակադեմիան/:
 4. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի Զբաղվածության պետական գործակալության Աջափնյակի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրերի իրականացման բաժնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-266/ պաշտոնում 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ին նշանակվել է Անահիտ Հակոբյանը /ծնված` 07.05.1993 թվականին, 2014 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը/:
 5. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-196/ թափուր պաշտոնում նշանակվել է Մարիետա Սարգսյանը /ծնված 1987 թվականի հուլիսի 7-ին, 2010թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը/:
 6. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կայացած մրցույթի արդյունքում  հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Արտակ Ռոբերտի Հարությունյանը /ծնված` 01.06.1976 թվականին, 2000 թվականին ավարտել է Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանը, ունի իրավագետի մասնագիտություն:
 7. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ»պետականոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականիսեպտեմբերի 26-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Խաչիկ Գևորգի Սարգսյանը /ծնված`13.10.1971 թվականին, 1999 թվականին ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, ունի ինժեներ մեխանիկիորակավորում/:
 8. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության զարգացման ծրագրերի  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր 25-4.1-197) թափուր պաշտոնում նշանակվել է Մարիանա Անտոնյանը /ծնված 1992 թվականի մայիսի 28-ին, 2013թ. ավատել է Երևանի պետական համալսարանը/:
 9. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի  առաջին կարգի մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-198) թափուր պաշտոնում նշանակվել է Մերի Մարկոսյանը /ծնված 1992 թվականի հուլիսի 9-ին, 2013թ. ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը/:
 10. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.3-51/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի հունիսի 18-ին անցկացված մրցույթի արդյունքում այդ պաշտոնում նշանակվել է հաղթող ճանաչված թեկնածու Լիանա Փալանջյանը /ծնված` 17.03.1978թ., 2000թ. ավարտել է Գյումրու “Պրոգրես” համալսարանը/:
 11. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալությանԵրևանի էրեբունու, Նուբարաշենիզբաղվածության տարածքային կենտրոնի զբաղվածության ծրագրերի մշակման և սոցիալական երաշխիքների բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-235) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի հունիսի 10-ին անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված երկու թեկնածուներից այդ պաշտոնում նշանակվել է Սիրանուշ Թոռչյանը /ծնված` 29.12.1967թ., 1992թ. ավարտել էԵրևանի պետական համալսարանը/:
 12. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-164/թափուր պաշտոնում նշանակվել է 03.06.2014թ. մրցույթի արդյունքում միանձնյա հաղթող Աննա Գրիգորյանը/ծնված 1977 թվականի մայիսի 6-ին, 2000թ. ավատել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտը/:
 13. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-288/ թափուր պաշտոնում նշանակվել է 05.06.2014թ. մրցույթի արդյունքում միանձնյա հաղթող Մերի Գասպարյանը /ծնված 1977 թվականի մայիսի 15-ին, 1998թ. ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը/:
 14. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Արթիկի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-205/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի մայիսի 6-ին անցկացված մրցույթի արդյունքում այդ պաշտոնում նշանակվել է միանձնյա հաղթող ճանաչված թեկնածու Գոհար Վարագյանը /ծնված` 03/03/1972թ., 1989թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, 2009թ. ավարտել է Մոսկվայի միջազգային  ակադեմիական ինստիտուտը/:
 15. “Զբաղվածության պետական ծառայություն” գործակալության Արարատի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-180/ թափուր պաշտոնում նշանակվել է մրցույթի արդյունքում միանձնյա հաղթող Օֆելյա Ժորայի Սարգսյանը  /ծնված 1977 թվականի հունվարի 23-ին, 2008թ. ավատել է Հյուսիսային համալսարանը/:
 16. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Երևանի Արաբկիրի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի զբաղվածության ծրագրերի մշակման և սոցիալական երաշխիքների բաժնի պետի (ծածկագիր` 25-3.1-119) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի մարտի 25-ին անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված երկու թեկնածուներից այդ պաշտոնում նշանակվել է Օֆիկ Մանասյանը /ծնված` 13.08.1960 թ., 1985թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը/:
 17. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Հրազդանի զբաղվածության մարզային կենտրոնի հաշվառման,  աշխատանքի տեղավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 25-3.1-164) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի մարտի 21-ին հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար դիմել է մեկ դիմորդ: Անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված Գայանե Խաչատրյանը նշանակվել է այդ պաշտոնում /ծնված` 05.07.1979թ., 2001թ. ավարտել է Երևանի  պետական տնտեսագիտական ինստիտուտը/:
 18. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Երևանի էրեբունու, Նուբարաշենի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի զբաղվածության ծրագրերի մշակման և սոցիալական երաշխիքների բաժնի գլխավոր մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-236/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի մարտի 19-ին անցկացված մրցույթի արդյունքում այդ պաշտոնում նշանակվել է միանձնյա հաղթող ճանաչված թեկնածու Նազանի Աբրահամյանը /ծնված`21.12.1970թ., 1982թ. ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը/:
 19. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի “Զբաղվածության պետական ծառայություն” գործակալության Արմավիրի զբաղվածության մարզային կենտրոնի զբաղվածության ծրագրերի մշակման և սոցիալական երաշխիքների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.2-20/  թափուր պաշտոնում նշանակվել է միանձնյա դիմորդ Աննա Միքայելյանը /ծնված 1992 թվականի մայիսի 9-ին, 2013թ. ավատել է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը/:
 20. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության <<Գյումրու տուն-ինտերնատ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի մարտի 24-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքում  միանձնյա հաղթող է ճանաչվել Ներսես Մարգարյանը /ծնված` 09.01.1964 թ., 1986թ. ավարտել է Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտը/:
 21. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ֆիանասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-19/ թափուր պաշտոնում նշանակվել է Լուսինե Մկրտչյանը /ծնված 1971 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, 1993թ. ավատել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը/:
 22. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-200/  թափուր պաշտոնում նշանակվել է Հայկ Մկրտչյանը  /ծնված 1985 թվականի հունիսի 24-ին, 2008թ. ավատել է Երևանի պետական համալսարանը/:
 23. <<Հաշմանդամների մասնագիտական կողմնորոշման և աշխատանքային վերականգնողական կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2014 թվականի հունվարի 24-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուներից նշանակվել է այդ պաշտոնում Արա Սուքիասյանը /ծնված` 19.07.1963 թվականին, 1990 թվականին ավարտել է Երևանի Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր պետականհամալսարանը/: