2013/Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի

1. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Արարատի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-121/ թափուր պաշտոնում նշանակվել է Արմինե Ստեփանյանը /ծնված 1982 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, 2012թ. ավատել է Հյուսիսային Համալսարանը, ունի իրավագիտություն մասնագիտություն/:
2. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Երևանի, Էրեբունու, Նուբարաշենի զբաղվածությանտարածքային կենտրոնի զբաղվածության ծրագրերի մշակման և սոցիալական երաշխիքների բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր` 25-3.2-236/ թափուր պաշտոնի համար 25.10.2013թ. անցկացված  մրցույթի արդյունքում հաղթող չի ճանաչվել:
3. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Երևանի Արաբկիրի զբաղվածության տարածքայինկենտրոնի զբաղվածության ծրագրերի մշակման և սոցիալական երաշխիքների բաժնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-4,1-158/ թափուր պաշտոնըի համար դիմած քաղաքացիներից նշանակվել է Լիանա Աղաբաբյանը /ծնված 1985 թվականի օգոստոսի 8-ին, 2010թ. ավատել է Երևանի Մենեջմենթի Համալսարանը, ունի ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում /մենեջմենթ/ մասնագիտությունը/:
4. <<Գյումրու տուն-ինտերնատ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելուհամար 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կայացած մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված Արսեն Ժորայի Պետրոսյանընշանակվել է այդ պաշտոնում /ծնված` 28.01.1972 թվականին, 1997 թվականին ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը, ունի ճարտարագիտության բակալավրի որակավորում/:
5. <<Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2013 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կայացած մրցույթիարդյունքում հաղթող ճանաչված Դավիթ Ալբերտի Համբարձումյանը նշանակվել է այդ պաշտոնում /ծնված` 29.03.1981թվականին, 2004 թվականին ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը, ունի “Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտություն/:
6. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի հաշվառման, աշխատանքի տեղավորման բաժնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.3-45/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթում միանձնյա հաղթել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Անահիտ Ափինյանը /ծնված 1976 թվականի հոկտեմբերի 16-ին, 1999թ. ավատել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը, ունի պատմության ուսուցչի որակավորում/:
7. <<Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2013 թվականի հունիսի 27-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքում միանձնյա հաղթող ճանաչված Հասմիկ Մկրտչյանը նշանակվել է այդ պաշտոնին /ծնված` 17.01.1969 թվականին, 1991 թվականին ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը, ունի մանկավարժի մասնագիտություն/:
8. <<Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանտնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2013 թվականի հունիսի 17-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված երկու հոգուց նշանակվել է Լաուրա Պետրոսյանը /ծնված` 30.09.1987 թվականին, 2008 թվականին ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, ունի տնտեսագետի մասնագիտություն/:
9. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (25-4.1-198) պաշտոնում նշանակվել է Տաթևիկ Գրիգորի Վարդանյանը ծնված 28.04.1991 թվականին, 2002 թվականին ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը:
10. <<Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2013 թվականի մայիսի 7-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված երկու հոգուց նշանակվել է Գեղանուշ Գյունաշյանը /ծնված` 15.03.1962 թվականին, 1985 թվականին ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր հայկական մանկավարժական ինստիտուտը, ունի <<հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի>> որակավորում/:
11.<<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Երևանի Արաբկիրի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-216/ թափուր պաշտոնում 2013 թվականի ապրիլի 4-ին  նշանակվել է Նունե Հրաչիկի Մովսիսյանը:
12. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Երևանի Էրեբունու, Նուբարաշենի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման և աշխատանքի տեղավորման բաժնի առաջատար մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-154/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիներից 2013թ. ապրիլի 2-ին նշանակվել է Գոհար Արմենի Դանիելյանը:
13. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչության տնտեսագիտական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի /ծածկագիր` 25-4.1-112/ պաշտոնում նշանակվել է Սուրեն Սերգեյի Տերտերյանը` ծնված 07.07.1991 թվականին:
14. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչության Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի իրավական վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի /ծածկագիր` 25-4.2-4/ պաշտոնում նշանակվել է Սերոբ Ռուբենի Եղիազարյանը` ծնված 23.12.1980 թվականին:
15. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Գորիսի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր` 25-4.1-146/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմումների ընդունման ժամանակ միանձնյա դիմել և նշանակվել է այդ պաշտոնում Էմինե Ջավահիրյանը /ծնված 1979 թվականի հունիսի 17-ին, 2000թ. ավատել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը, ունի ճարտարագիտության բակալավարի որակավորում/:
16. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Հրազդանի զբաղվածության մարզային կենտրոնի հաշվառման, աշխատանքի տեղավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի / ծածկագիր` 25-3.2-164/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքում  միանձնյա հաղթող է ճանաչվել  և նշանակվել այդ պաշտոնում Մհեր Հայրապետյանը /ծնված 1970 թվականի հուլիսի 21-ին, 1992թ. ավատել է Երևանի պետական համալսարանը, ունի ֆիզիկոսի որակավորում/:
17. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի սոցիալական երաշխիքների բաժնի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր` 25-3.3-48/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքում միանձնյա հաղթող է ճանաչվել և նշանակվել այդ պաշտոնում Ռոզա Հակոբյանը /ծնված 1984 թվականի նոյեմբերի 6-ին, 2006թ. ավատել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտւոտը, ունի տնտեսագետի որակավորում/:
18. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման և աշխատանքի տեղավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 25-3.2-275/ պաշտոնում նշանակվել է Աննա Աբրահամյանը /ծնված 1968 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, 1993 թ. ավատել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարնաը, ունի ինժիներ-սիստեմատեխնիկի որակավորում/:
19. <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության Գավառի զբաղվածության մարզային կենտրոնի զբաղվածության ծրագրերի մշակաման և սոցիալական երաշխիքների բաժնի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր 25-3.3-44/ պաշտոնում նշանակվել է մրցույթի արդյունքում միանձնյա հաղթող ՄելինեՍմբատյանը /ծնված 1973 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, 1996թ. ավատել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտւոտը, ունի տնտեսագետի որակավորում/:
20. Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատավարձի քաղաքականության բաժնի առաջատարմասնագետի (ծածկագիր` 25-3.2-2) պաշտոնում նշանակվել է Հերմինե Քոչարյանը (ծնված 23.09.1979 թվականին, 2002 թվականին ավարտել է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը):