«ՍՕՍ» մանկական գյուղեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ մարտ

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ մարտ

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ ապրիլ

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ ապրիլ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ ապրիլ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ հունիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ փետրվար-մարտ

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ փետրվար-մարտ

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ մարտ

Կանխարգելման ծառայություններ Երևան քաղաքում՝ ապրիլ

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Երևան քաղաքում՝ ապրիլ

Կանխարգելման ծառայություններ Տավուշի մարզում՝ ապրիլ

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Երևան քաղաքում՝ օգոստոս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ օգոստոս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ մայիս

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ հունիս

Կանխարգելման ծառայություններ Երևան քաղաքում՝ հունիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Երևան քաղաքում՝ հունիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ հունիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ մայիս

Կանխարգելման ծառայություններ Երևան քաղաքում՝ մայիս

Կանխարգելման ծառայություններ Երևան քաղաքում՝ սեպտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ մայիս

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ սեպտեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ սեպտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Երևանում՝ օգոստոս

Կանխարգելման ծառայություններ Տավուշի մարզում՝ օգոստոս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Երևանում՝ նոյեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Երևանում՝ նոյեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Տավուշում՝ դեկտեմբեր