«Լիարժեք կյանք»

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ հունիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ հոկտեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ հոկտեմբեր

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ հոկտեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ նոյեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ նոյեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ նոյեմբեր

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ դեկտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ դեկտեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ դեկտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ դեկտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ սեպտեմբեր

Եռամսյակային հաշվետվություն

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 1

«Մարտ ամիս»

«Մարտ ամիս» 2

Ապրիլ

Ապրիլ 1

Երեխա-ապրիլ

Երեխա-մայիս

Երեխա-մայիս1

Երեխա-մայիս 2

Երեխա-հունիս

Երեխա-հունիս 1

Երեխա-հունիս 2

Երեխա-օգոստոս

Երեխա-օգոստոս 1

Երեխա-սեպտեմբեր

Երեխա-սեպտեմբեր 1

Երեխա-նոյեմբեր

Երեխա-նոյեմբեր 1

Երեխա-նոյեմբեր 2

Երեխա-դեկտեմբեր

Մայիս

Մայիս 1

Մայիս 2

Հունիս

Հունիս 1

2-րդ եռամսյակ

Հուլիս

Օգոստոս

Օգոստոս 1

Օգոստոս 2

Օգոստոս 3

Սեպտեմբեր

Սեպտեմբեր 1

Սեպտեմբեր 2