«Մանկական զարգացման հիմնադրամ»

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Ջերմուկ քաղաքում՝ հոկտեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ նոյեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ դեկտեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Եղեգնաձոր քաղաքում՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Ջերմուկ քաղաքում՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Ջերմուկ քաղաքում՝ հունիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Ջերմուկ քաղաքում՝ դեկտեմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ հունիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ օգոստոս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ սեպտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Եղեգնաձոր քաղաքում՝ օգոստոս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Եղեգնաձոր քաղաքում՝ սեպտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Եղեգնաձոր քաղաքում՝ նոյեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Եղեգնաձոր քաղաքում՝ դեկտեմբեր