Արմավիրի զարգացման կենտրոն

Եռամսյակային հաշվետվություն

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ սեպտեմբեր

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ սեպտեմբեր

Արմավիրի մարզում տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ սեպտեմբեր

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ ապրիլ

Արմավիրի մարզում տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ մայիս

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Եռամսյակային հաշվետվություն

Արմավիրի մարզում տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հունիս

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ հունիս

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հունիս

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ մարտ

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ ապրիլ

Եռամսյակային հաշվետվություն

Եռամսյակային հաշվետվություն

Եռամսյակային հաշվետվություն

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հուլիս

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ օգոստոս

Արմավիրի մարզում տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ օգոստոս

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ օգոստոս

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Արմավիրի մարզում տարեցներին և հաշմանդամություն ուեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ նոյեմբեր

Արմավիրի մարզում տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ նոյեմբեր

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ նոյեմբեր

Արմավիրի մարզում աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ դեկտեմբեր

Արմավիրի մարզում տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ դեկտեմբեր

Արմավիրի մարզում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ դեկտեմբեր