Առավոտ

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ հոկտեմբեր

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ հոկտեմբեր

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ հոկտեմբեր

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ մայիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ մայիս

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ մայիս

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ հունիս

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ հունիս

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ հուլիս

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ հուլիս

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ օգոստոս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ օգոստոս

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ օգոստոս

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ սեպտեմբեր

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ սեպտեմբեր

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ սեպտեմբեր

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ ապրիլ

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ մայիս

3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ հոկտեմբեր

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ նոյեմբեր

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ նոյեմբեր

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ նոյեմբեր

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ դեկտեմբեր

Կանխարգելման ծառայությունների տրամադրում՝ դեկտեմբեր

Օժանդակության փաթեթի տրամադրում՝ դեկտեմբեր