«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր»

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Երևանում՝ հոկտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Կոտայքի մարզում՝ հոկտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Տավուշի մարզում՝ հոկտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Երևանում՝ հոկտեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ հոկտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ հոկտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Տավուշի մարզում՝ նոյեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ նոյեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ նոյեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ նոյեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ նոյեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ դեկտեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ դեկտեմբեր

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ դեկտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Երևանում՝ դեկտեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում՝ դեկտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ դեկտեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Երևանում՝ սեպտեմբեր

Կանխարգելման ծառայություններ՝ Տավուշի մարզում՝ սեպտեմբեր

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ ապրիլ

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ մայիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ հունիս

Կանխարգելման ծառայություններ Տավուշի մարզում՝ հունիս

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ հուլիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ հուլիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ հուլիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Երևանում՝ հուլիս

Կանխարգելման ծառայություններ Երևանում՝ հուլիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հուլիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ հուլիս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Կոտայքի մարզում՝ օգոստոս

Կանխարգելման ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ օգոստոս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ Կոտայքի մարզում՝ օգոստոս

Բնաիրային փաթեթի տրամադրում Տավուշի մարզում՝ սեպտեմբեր