«Համակարգող խորհրդի կազմում անդամագրվելու համար ներկայացված գրություններ/դիմումներ»