ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ-հայտեր 2022թ․