Գործատուի կողմից ԱՍՀՆ Միասնական սոցիալական ծառայություն ներկայացվող առկա թափուր աշխատատեղերի ցանկ (մայիս ամսվա դրությամբ)