ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմի համալրում – հայտեր 2022թ․