2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն