Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության 2022-2024 թվականների ծրագիր

Հաշվետվություններ

2023 թվական, 2-րդ եռամսյակ՝

Ծրագրում ընդգրկվել է 5 շահառու, հաշվետու ժամանակահատվածում ամսական մարումները (մայր գումար և տոկոսագումար) կազմել են 711,918 դրամ։