Համբարձում Տերտերյան

Տերտերյան Համբարձում Մանվելի

Ծնվել է 1884 թվին:
Իրավաբան, Նոր Նախիջևան դաշնակցական կազմակերպության ղեկավար:
1919թ. հունիսից` Հայաստանի խորհրդարանի անդամ:
1920 թ. ամռանը մասնակցել է Մոսկվայում և Երևանում տեղի ունեցած հայ-ռուսական բանակցություններին:
1920թ. նոյեմբերի 24-ից դեկտեմբերի 2-ը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարն էր, հանրային խնամատարության և վերաշինության նախարարի պաշտոնակատարը: