Էֆենդի Բալա Իբրահիմօղլի

Էֆենդի Բալա Իբրահիմօղլի
(1893-1938)

Ծնվել է Դիլիջանի գավառի Չայքենդ գյուղում: Գնդակահարվել է:
1907-1911թթ. սովորել է Դաշքեսանի գյուղական երկդասյա դպրոցում:
1911-1917թթ. աշխատել է Բաքվի նավթահանքերում:
1917թ. ընդունվել է բոլշևիկյան կուսակցության շարքերը:
1918թ. կատարել է կուսակցական և խորհրդային աշխատանք Բաքվի կոմունայում:
1919թ. բնակվել է ծննդավայրում:
1920թ. Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո վերադարձել է Ադրբեջան և նշանակվել Գյանջայի միլիցիայի պետ, ապա` Շամխորի գավառի գործկոմի նախագահ:
1921թ. հուլիսին ուղարկվել է Հայաստան և նշանակվել ներքին գործերի ժողկոմի տեղակալ:
1922թ. ապրիլից 1927թ. օգոստոսը աշխատել է Հայկոմկուսի կենտկոմի թուրքսեկցիայի վարիչ, ապա, մինչև 1928թ. մայիսը, ազգային փոքրամասնություննէրի բաժնի վարիչ:
1928թ. մայիսից մինչև 1929թ. մարտը եղել է ՀԽՍՀ սոցապ ժողկոմ:
1929թ. մարտին գործուղվել է Ադրբեջան և այնտեղ վարել տարբեր պաշտոններ:
1923-1929թթ. եղել է ՀԽՍՀ կենտգործկոմի անդամ: