Ալի Թաղի-Զադե

Ալի Թաղի – Զադե Ալիօղլի
(1883-1966)

Ծնվել է Թիֆլիսում:
Ազգությամբ` թուրք, կրթություն չունի, մինչև 1914թ.` ներկարար, 1906թ. հոկտեմբերից` կոմկուսի անդամ:
1907թ. Պարսկական հեղափոխության ժամանակ եղել է ագիտատոր և զենք է մատակարարել Պարսկաստան:
1907-1908թթ. միապետության դեմ ագիտացիայի համար մի քանի անգամ ձերբակալվել է:
1917-1920թթ. ԱԴԱԼԵՏ բոլշևիկյան ֆրակցիայի քարտուղարն էր:
1925-1927թթ. ղեկավարել է ոչխարաբուծական կոոպերատիվ Թիֆլիսում:
1927-1928թթ.` Վրաստանի Գերագույն դատարանի անդամ:
1928-1929թթ.` Վրաստանում Անդրկովկասի պետական առևտրի գործերի բաժնի վարիչ:
1929-1932թթ.` Հայաստանի աշխատանքի և սոցապ ժողկոմ:
1936թ. իր մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրվել է .ՙՀՍԽՀ Աշխատանքի Դրոշ՚ շքանշանով:
1929-1937թթ. եղել է ՀՍՍՀ Կոմկուսի Կենտկոմի բյուրոյի անդամ, պլենումի անդամ:
1938թ. հեռացվել է կուսակցության շարքերից, ձերբակալվել որպես ժողովրդի թշնամի, հակահեղափոխական:
1940թ. ազատվել է գործի կարճման պատճառով: