Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից 2013 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկատվություն

Տեղեկատվություն

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից 2013 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010թ. մարտի 30-ի “Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և անհատական կազմը հաստատելու մասին” N 213-Ա որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի (այսուհետ` հանձնաժողով) աշխատանքներն ուղղված են եղել “Ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի միջոցա­ռում­նե­րի տարեկանծրագրի” (հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության հունվարի 31-ի նիստում) միջոցառումների, ընտանեկան բռնության օրենսդրության բարեփոխումների, ինչպես նաև բռնության ենթարկված անձանց ծառայությունների տրամադրմանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը: Մասնավորապես, հանձնաժողովը փետրվարի 5-ին մասնակցել է ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի և ԵԱՀԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմակերպված «Ընտանեկան բռնության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հետ կապված հետագա զարգացումներին նվիրված քննարկմանը, որի ընթացքում տարբեր գերատեսչությունների, մասնավորապես, ՀՀ արդարադատության և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների ներկայացուցիչները ներկայացրեցին “Ընտանեկան բռնության մասին” ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ ծագած խնդիրները և դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները: Քննարկմանը մասնակցում էին նաև շահագրգիռգերատեսչությունների, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների  ներկայացուցիչներ:

Հանձնաժողովը ապրիլի 26-ին մասնակցել է նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ և ԱՄՆՄիջազգային Զարգացման գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպված “Ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց մատուցվողծառայությունների որակի բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում” խորագրով կոնֆերանսին, որին ներկա էին նաև  խնդրով զբաղվող շահագրգիռ գերատեսչությունների, մարզպետարանների, համապատասխան ծառայությունների, միջազգային և հասարակականկազմակերպությունների  ներկայացուցիչներ:

Կոնֆերանսի ընթացքում ներկայացվեց ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման գրասենյակի աջակցությամբ իրականացված “Ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց տրամադրվող ծառայությունների բարելավում” ծրագիրը, դրա շրջանակներում իրականացված հերազոտությունը, արդյունքները և հետագա քայլերը: Իրականացված ծրագրի նպատակն էր նպաստել բռնությանենթարկված անձանց տրամադրվող ծառայությունների  բարելավմանն ու հզորացմանը, նպաստել գենդերային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանությանն ու նրանց տրամադրվող ծառայությունների առավել արդյունավետ կազմակերպմանը: Հարկ է նշել, որ առաջին անգամ ՀՀ-ում` հանրապետության ողջ տարածքում իրականացվել է ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց տրամադրվող ծառայություններիքարտեզագրում ըստ մատուցող ծառայութունների և ըստ այդ ծառայությունների տեսակների: Ուսումնասիրության արդյունքում մշակվել ևիրականացվել է էլեկտրոնային քարտեզագրում, որը տեղադրվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության էլեկտրոնային կայքէջում (old.mlsa.am) և հասանելի է ինչպես շահագրգիռ մարմիններին, այնպես էլ հանրության լայն շրջանակներին: Ծրագրի արդյունքներըթղթային` բուկլետների և գրքույկների տարբերակով տրամադրվել է խնդրով զբաղվող շահագրգիռ գերատեսչությունների, միջազգային ևհասարակական կազմակերպությունների  ներկայացուցիչներին: Հանձնաժողովը, ինչպես նաև կոնֆերանսի մասնակիցները բարձր գնահատեցին ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները, մասնավորապես, էլեկտրոնային քարտեզագրումը, որը կնպաստի ընտանեկան բռնությանզոհ դարձած կանանց մատուցող ծառայությունների և շահագրգիռ մարմինների աշխատանքների կազմակերպմանը: