Ովքե՞ր են համարվում սոցփաթեթի շահառուի ընտանիքի անմիջական անդամներ։

Սոցփաթեթի շահառուի ընտանիքի անմիջական անդամներ են համարվում ամուսինը, ծնողը, զավակը (նաև որդեգրողը, որդեգրվածը, խնամակալության կամ հոգաբարձության տակ գտնվող անձը), տատը, պապը, թոռը, համատեղ բնակվող` եղբայրը, քույրը։
(Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետը)