Արդյո՞ք ժամանակավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք օգտվում են սոցիալական փաթեթից:

Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք տվյալ մարմնում վեց ամսվա աշխատանքային ստաժը լրանալուց հետո կարող են օգտվել, եթե սոցփաթեթի շահառու կազմակերպությունում հաստիքացուցակով նախատեսված հաստիքում են ժամանակավոր պաշտոն զբաղեցնում և ունեն կես առնվազն դրույք (նորմալ աշխատաժամանակի 50 տոկոս) աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն:

(Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման՝ 9-րդ կետը, N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունը)