Եթե աշխատողը տվյալ բյուջետային տարում չի օգտվում սոցիալական փաթեթով իրեն հասանելիք գումարներից, ի՞նչ են լինում այդ գումարները:

Սոցիալական փաթեթի գումարները կուտակային բնույթ են կրում, այսինքն պահպանվում և կուտակվում է բանկում բացված սոցփաթեթի հաշվին:

(Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման N 1 հավելվածի 4-րդ կետի 7-րդ ենթակետը)