Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 3-ին կայացած նիստի արձանագրություն

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 3-ին կայացած նիստի

Արձանագրություն N 10

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. Երևան քաղաքի և մարզային հանձնաժողովների հաշվետվությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակություն ինտեգրելուն ուղղված` 2010թ. ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին:
  2. Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամության հիմնախնդիրների վերաբերյալ 2010թ. ազգային զեկույցի մասին:
  3. Այլ հարցեր:

Մասնակցեցին`

Ա.Գրիգորյան` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի նախագահ

 

Հանձնաժողովի անդամները`

Հ.Դարբինյան ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ
Տ.Հարությունյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության
գլխավոր մասնագետ”Փյունիկ” միության նախագահ (համաձայնությամբ)
Ա.Ալավերդյան “Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության “Ունիսոն”
հասարակական կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ)
Ս.Թադևոսյան “Հույսի կամուրջ” հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների
իրավունքների պաշտպանություն” հասարակական կազմակերպության
նախագահ (համաձայնությամբ)
Ս.Օհանյան “Հաշմանդամների “Փարոս” կրթության և մշակույթի զարգացման
կենտրոն” հասարակական կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ)
Ա.Կեսոյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի
վարչության պետ (հանձնաժողովի քարտուղար)

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի անդամների առաջարկությամբ նիստին մասնակցել  են`

Ժ.Ասատրյան ՀՀ ֆինանսների նախարարության բյուջետային ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման վարչության պետ` նախարարի առաջին տեղակալ Պ.Սաֆարյանի առաջարկով
Ց.Խաչատրյան ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության տարածքային կառավարման և զարգացման վարչության վարչական վերահսկողության բաժնի պետ` նախարարի առաջին տեղակալ Վ. Տերտերյանի առաջարկով
Ա.Մուրադյան ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ, նախարարի տեղակալ Մ. Մկրտչյանի առաջարկով
Մ.Խաչատրյան “Հայաստանի խուլերի միավորում” հասարակական կազմակերպության աշխատակից, նախագահ Գ.Գրիգորյանի առաջարկությամբ
Ֆ.Դանիելյան “Հայաստանի կույրերի միավորում” հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ` նախագահ Ա.Հակոբյանի առաջարկով

Հրավիրվածներ` 

Հ.Խաչատրյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային և Երևան /քաղաքի/ հանձնաժողովների ներկայացուցիչներ`

Ռ.Զաքարյան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչության պետ /հանձնաժողովի քարտուղար/
Գ.Միրզոյան Արարատի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ /մարզային հանձնաժողովի քարտուղար/
Լ.Մուրադյան Արմավիրի մարզպետի տեղակալ /մարզային հանձնաժողովի քարտուղար/
Ա.Ղուկասյան Գեղարքունիքի մարզպետի տեղակալ /մարզային հանձնաժողովի նախագահ/
Վ.Ջաղինյան Լոռու  մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ /մարզային հանձնաժողովի քարտուղար/
Հ.Արշակյան Շիրակի մարզպետի տեղակալ /մարզային հանձնաժողովի նախագահ/
Ա.Դոլունց Սյունիքի մարզպետի տեղակալ /մարզային հանձնաժողովի նախագահ/
Մ.Հարությունյան Վայոց Ձորի մարզպետի տեղակալ /մարզային հանձնաժողովի նախագահ/
Կ.Դովլաթբեկյան Տավուշի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ /մարզային հանձնաժողովի քարտուղար/
Վ.Հունանյան Կոտայքի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ
Գ.Դանիելյան Արագածոտնի մարզպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ /մարզային հանձնաժողովի քարտուղար/

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի հերթական նիստը նախագահում էր ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար` հանձնաժողովի նախագահ Ա.Գրիգորյանը:

Ողջունելով հանձնաժողովի անդամներին` նախարարը ներկայացրեց, որ այցելություն է կատարել Լոռու, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզեր, տեղերում կազմակերպելով  քաղաքացիների ընդունելություն: Նշեց, որ ակնհայտ երևում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով սահմանված գործառույթների պատշաճ իրականացումը, որն էլ ավելի արդյունավետ է դարձնում հետագա աշխատանքները, սակայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների լուծումը պահանջում է նոր մոտեցումներ:
Նախարարը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել և վավերացրել է “Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին” կոնվենցիան, ինչը ենթադրում է հաշմանդամության ոլորտում օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներ, նոր սկզբունքների ամրագրում: Ստանձնած միջազգային պարտավորություններն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Կոնվենցիայի դրույթներին: Հետամուտ լինելով որդեգրած քաղաքաքականությանը ներկայումս մշակման փուլում են գտնվում “Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին” ՀՀ օրենքի նախագիծը և հաշմանդամության սահմանման նոր մոդելը:
Օրակարգի առաջին հարցի կապակցությամբ լսեցին` Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Երևան /քաղաքի/  և մարզային հանձնաժողովների նախագահներին և ներկայացուցներին:
Երևան /քաղաքի/ հանձնաժողովի քարտուղարը և մարզային հանձնաժողովների նախագահները ներկայացրեցին հաշվետվություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակություն ինտեգրելուն ուղղված` 2010թ. ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին:
Մարզային հանձնաժողովները նշեցին, որ մեծ ձեռք բերումներ են արձանագրվել վերականգնողական և ցերեկային խնամքի կենտրոնների ստեղծման, հաշմանդամների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության հարցերում: Ակտիվացել է համագործակցությունը ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ, որի արդյունքում կազմակերպվել է բազմաթիվ միջոցառումներ: Այս ամենի հետ մեկտեղ կան նաև շատ չլուծված հարցեր` մասնավորապես շրջակա միջավայրի մատչելիության և զբաղվածության:

Արտահայտվեցին`

“Հայաստանի կույրերի միավորում” հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Ֆ.Դանիելյանը, “Հույսի կամուրջ” հասարակական կազմակերպության նախագահ Ս.Թադևոսյանը, “Փարոս” հասարակական կազմակերպության նախագահ Ս.Օհանյանը, Արարատի մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Գ.Միրզոյանը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարարության աշխատակից Ա.Մուրադյանը:

Քննարկման արդյունքում առաջարկվեցին`

– Երևան քաղաքի լուսավորության շղթաների պատրաստման աշխատանքները իրականացվի “Հայաստանի Կույրերի միավորում” հասարակական կազմակերպության կողմից, քանի որը միավորումն ունի բոլոր անհրաժեշտ հանարավորությունները և միաժամանակ կլուծվի տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց զբաղզվածության հարցը:
– “Ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգ”-ում միայնակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսել հատուկ ծածկագիր, որը հնարավորություն կտա օգտվել ընտանեկան նպաստից:
– Երևան քաղաքի և մարզային հանձնաժողովների աշխատանքները գնահատելու համար մշակել գործողությունների տարեկան ծրագիր:
– Քաղաքապետարանը մինչ հարմարեցված տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելը, խորհրդակցեն տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց հետ:
Օրակարգի երկրորդ հարցի մասին զեկուցեց հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Ա.Կեսոյանը:

Որոշեցին`

Հաստատել “Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամության հիմնախնդիրների վերաբերյալ 2010թ. ազգային զեկույցը”:
Հանձնաժողովի նիստի ավարտին առաջարկվեցին մի շարք համակողմանի քննարկվող հարցեր, այդ թվում նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց  ներառական կրթության վերաբերյալ:
Ազգային հանձնաժողովի հերթական նիստը անցկացնել ընդլայնված` ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ առողջապահության նախարարների մասնակցությամբ:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով
զբաղվող ազգային հանձնաժողովի նախագահ                       Ա.Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար                                                    Ա.Կեսոյան