Առանձին շրջաններից տեղահանված արցախցիների բնակարանի ձեռքբերման ծրագրին դիմելու ընթացակարգը

0
68