ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2023-2025 թթ. (ներառյալ ՀՀ 2023 թ․ պետական բյուջեի) ՄԺԾԾ հայտեր