Շարունակվում են 114 թեժ գծի աշխատակիցների համալրման և սպասարկման որակի բարելավման աշխատանքները

0
39