ԱՍՀՆ-ԴՄ-ՀՇԽԾ-23/7-3» «ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ԽՆԱՄՔԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆՔ ՓՈՔՐ ԽՄԲԱՅԻՆ ՏՆԵՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

0
68

ԱՍՀՆ-ԴՄ-ՀՇԽԾ-23/7-3» «ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ԽՆԱՄՔԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆՔ ՓՈՔՐ ԽՄԲԱՅԻՆ ՏՆԵՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ