ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԱՅՏ  (ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

0
79

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԱՅՏ

 (ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

15 օգոստոսի, 2023 թվական

Հայաստանի Հանրապետություն

«Աշխատանքի էլեկտրոնային բորսա» ծրագիր

EFSD դրամաշնորհ

Առաջադրանքի անվանում՝ 2022 թվականի հուլիսի 15-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար Ծրագրի ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ

Համար՝ EFSD – ELE-CS/4/2023

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամից (այսուհետ’ ԿԶԵՀ) ստացել է դրամաշնորհ  518 000 (հինգ հարյուր տասնութ հազար)  ՀՀ դրամ  գումարի չափով’ «Աշխատանքի էլեկտրոնային բորսա» ծրագրի  (այսուհետ՝ Ծրագիր) ֆինանսավորման համար և մտադիր է վերոնշյալ դրամաշնորհի միջոցների մի մասը օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարելու համար:  

Խորհրդատվական ծառայությունները («Ծառայություններ») ներառում են՝

Ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվողականության աուդիտ 2022թ. հուլիսի 15-ից  մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը  (առաջին հաշվետու տարի) և 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող ֆինանսական տարվա համար (երկրորդ հաշվետու տարվա) համար:

Առաջադրանքի ընդհանուր տևողությունը 198 օրացուցային օր է (2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ից մինչև 2024 թվականի հունիսի 30-ը)։

Ծառայությունների սկիզբը նախատեսված է 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին:

Մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը (ՏԱ) կցվում է սույն հետաքրքրվածության արտահայտման հայտին։

«Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամը, հանդես գալով որպես Ծրագրի իրականացման խումբ («ԾԻԽ»), հրավիրում է խորհրդատվական ընկերությունների («Խորհրդատուներ»)՝ իրենց հետաքրքրվածությունը հայտնելու սույն Ծառայությունները մատուցելու հարցում: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տրամադրեն փաստաթղթեր և տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ իրենք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձ այդ Ծառայություններն իրականացնելու համար :

Առաջադրանքի պոտենցիալ կատարողների («կարճ ցուցակ») ցանկում ընդգրկվելու համար Խորհրդատուն պետք է ունենա հետևյալ փորձը և որակավորումը.

  • Պետական (հանրային) ոլորտում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման Խորհրդատուի փորձ:  Պետական (հանրային) ոլորտում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման փորձի տակ նկատի է առնվում ոչ միայն պետական մարմինների, այլև միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի աուդիտորական ստուգումը։
  • Վերջին 5 տարիների ընթացքում միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի ֆինանսական հաշվետվողականության աուդիտի շրջանակներում կատարված նմանատիպ բնույթի և ծավալի առաջադրանքների քանակը:
  • Համաշխարհային բանկի համապատասխան աուդիտորական ընկերությունների ցանկում ներառված լինելը (2020թ.) կհամարվի առավելություն։

«Կարճ ցուցակում» ընդգրկվելու ընտրության չափանիշները՝

  • Խորհրդատուների ընդհանուր փորձ միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի աուդիտում՝ 60 միավոր,
  • Տարածաշրջանում Խորհրդատուների համապատասխան փորձ՝ 40 միավոր

Ընդհանուր նվազագույն անցողիկ միավորը՝ 70

Հիմնական մասնագետները չեն գնահատվի  «կարճ ցուցակի» համար Խորհրդատուների ընտրության փուլում:

Խորհրդատուն կընտրվի Ամենացածր արժեքի մեթոդի համաձայն՝ ըստ   Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի գնման  ընթացակարգերի (վերջին հաստատված տարբերակը 2018թ. նոյեմբեր) և Կայունացման և զարգացման  եվրասիական  հիմնադրամից ֆինանսավորվող ծրագրերի գնման քաղաքականության (2018թ. նոյեմբերի խմբագրում) ( https://efsd.org/en/about/documents/policies_and_procedures/ ) ։

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ ընկերությունների հետ, որպեսզի բարելավեն իրենց  հմտությունները համատեղ ձեռնարկության կամ ենթախորհրդատուի ներգրավման միջոցով։ Միավորման դեպքում  Խորհրդատուն պետք է հստակ նշի միավորման ձևը, օրինակ՝ համատեղ ձեռնարկություն կամ  ենթախորհրդատուի  ներգրավում: Համատեղ ձեռնարկության դեպքում  գնահատվում է յուրաքանչյուր գործընկերոջ փորձը, ընդ որում՝ ենթախորհրդատուի ներգրավման դեպքում վերջինիս փորձը  չի դիտարկվում: 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ աշխատանքային ժամերին ստորև նշված հասցեով՝ ՀՀ, Երևան, 0069, Կարապետ Ուլնեցու 68, +(374-11) 50 -18-06՝ ժամը 09:00-ից մինչև 18:00:

Անգլերենով, ռուսերենով կամ հայերենով հետաքրքրվածության հայտերը գրավոր եղանակով պետք է անձամբ ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով կամ էլ. փոստով մինչև 2023թ. օգոստոսի 28-ը: Էլ. փոստով ուղարկելու դեպքում նամակի վերնագիրը պետք է լինի Հետաքրքրվածության հայտ EFSD – ELE-CS/4/2023 վերաբերյալ

«Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ

ՀՀ, Երևան, 0069, Կարապետ Ուլնեցու 68

Անահիտ Պարզյան, գործադիր տնօրեն

Հեռ.՝ +(374-11) 50 18 06

Էլ. փոստ՝ info@nork.am

Ստացողի պաշտոնական վեբ հասցեն՝ www.nork.am, www.nork.am/en/

EFSD-ի պաշտոնական վեբկայք՝ https://efsd.org

Հետաքրքրվածության հայտի հայերեն փաթեթը

Հետաքրքրվածության հայտի ռուսերեն փաթեթը

Հետաքրքրվածության հայտի անգլերեն փաթեթը