Եթե քաղաքացին սոցիալական խնդիր ունի, պիտի դիմի տարածքային սոցիալական կենտրոն. Ա. Ասատրյան

0
45