«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 453-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագիծ

Նախագիծը մշակվել է ««Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտի, այն է՝ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշման գործողության կասեցման ժամկետը երկարացնելու նպատակով:

Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ կարծիքի:

Աշխատանքի և զբաղվածության
վարչություն
Հեռ. 010565354