«Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող խնամքի ծառայությունները պետական վկայագրի միջոցով տրամադրելու կարգը, վկայագրի գնային արժեքը, պետական վկայագրի ձևը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

0
354

Նախագիծ