«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծ

0
156

Նախագիծ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Նախագիծն ընդունվել է Կառավարության 27.09.2019թ. նիստում:

Աշխատանքի և զբաղվածության
վարչություն
Հեռ. 010565354