«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

0
170

Նախագիծ

«Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

Հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչություն

հեռ.` (+374 10) 52-17-61