««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ

0
77

Նախագիծ

Աշխատանքի և զբաղվածության
վարչություն
Հեռ. 010565354